Yhteistyö ja kumppanit

Laajasalon opisto tekee yhteistyötä työelämän, järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden kanssa.
Myös opiston sisällä tehdään yhteistyötä yli opintolinjarajojen.

Laajasalon opisto kuuluu Diakoniaopistot-verkostoon.