Reformi tuo muutoksia työssäoppimiseen

Arvoisa työelämän yhteistyökumppani

Reformi tuo muutoksia työssäoppimiseen

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö muuttui 1.1.2018 (531/2017), ja työssäoppimisen sopimukset muuttuvat koulutussopimuksiksi. Samalla työnantajille maksettavat koulutuskorvaukset poistuivat käytöstä.

Opiskelijat saavat opiskella ammattiin aidoissa työelämän tehtävissä ja heidän työllistymisensä on sen myötä sujuvaa. Työelämän ja työpaikkaohjaajien panos ammattitaidon varmistamisessa on merkittävää ja olemme koulutuksen järjestäjinä kiitollisia hyvästä yhteistyöstä.

Käynnissä olevassa ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus. Nykyiset lait eli Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta yhdistetään uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi (L 531/2017). Lisäksi uudistetaan koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuodot sekä järjestäjärakenne. Reformin uudistukset astuvat voimaan 1.1.2018 lähtien.

Uusi laki tuo muutoksia ja uudistuksia työpaikalla järjestettävään koulutukseen

Työssäoppimisen sopimukset korvautuvat koulutussopimuksilla. Opiskelijoiden ammattitaito arvioidaan ensisijaisesti työpaikoilla toteutettavilla näytöillä. Näytön arvioinnin toteuttaa kaksi arvioijaa, joista toinen on opettaja ja toinen työpaikan edustaja. Kolmikantaa ei enää arvioinnissa tarvita ja lisäksi muodollisen näyttötutkintomestarikoulutuksen vaatimus jää pois.

Koulutuskorvaukset jäävät pois. Uusi laki kieltää koulutuskorvausten maksamisen koulutussopimuksista.

Muutosten tavoitteena on ollut vähentää työpaikalla järjestettävän koulutuksen byrokratiaa, mataloittaa eri koulutusmuotojen välisiä raja-aitoja ja joustavoittaa opiskelijoiden opiskelupolkuja. Koulutussopimus tarjoaa työnantajalle mahdollisuuden tutustua mahdollisiin tuleviin työntekijöihin ja myös tehdä itsestään mielenkiintoisen työnantajan ammattiin pian valmistuvien parissa.

Jätä viesti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.