Opintojen suorittaminen

Opinnot Laajasalon opiston viestinnän, taiteen ja yhteiskunnallisen koulutuksen opintolinjoilla ovat päätoimista opiskelua. Opintojen suorittaminen edellyttää osallistumista lähiopetukseen. Opintovuoden ohjelma perustuu kunkin opintolinjan opetussuunnitelmaan. Suoritetuista opinnoista opiskelija saa todistuksen.

Myös ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa (koulunkäynnin ohjaaja ja suntio) opiskelu on päätoimista ja vaatii sitoutumista ja läsnäoloa. Opiskelijoiden aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon opintojen henkilökohtaistamisessa.