Opintojen rahoittaminen

Opintotuki

Kansanopistossa opiskeluun voit hakea toisen asteen opintoihin tarkoitettua opintotukea. Tuen määrä vaihtelee oppilaitoksesi, ikäsi ja asumismuotosi mukaan. Siihen vaikuttavat myös omat tulosi ja joissain tapauksissa myös vanhempiesi tulot.

Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Arvioi oma opintotukesi laskurilla.
Opintoraha on enimmillään 246 €/kk.

Opintolaina
on valtion takaama LAINA , jonka joudut maksamaan takaisin. Lainamäärä on 300 €/kk.

Asumislisä
on enimmillään 201,60 €/kk. Oppilaitoksen asuntolassa asuvan opiskelijan asumislisä on 88,87 € /kk.

Lue lisää opistotuesta KELA sivuilta.


Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta v. 2010 alusta lukien. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua, ja opiskelijan on oltava vähintään 25 vuotias.

Opiskelun tukemisesta on sovittava TE-toimiston kanssa, jonka jälkeen maksetaan opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan ylläpitokorvausta. Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja omasta työttömyyskassasta tai Kansaneläkelaitoksesta.

Lue lisää

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu työelämässä yli 8 vuotta olleille. Tiettyjen ehtojen täyttyessä Koulutusrahasto voi myöntää aikuiskoulutustukea. Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa.

Laajasalon opistossa tutkintoon johtavia koulutuksia ovat Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan sekä suntion koulutus.

Selvitä hyvissä ajoin etukäteen, onko sinulla mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea.

Lue lisää