Opintojen rahoitus

Opintotuki

Kansanopistossa opiskeluun voit hakea toisen asteen opintoihin tarkoitettua opintotukea. Tuen määrä vaihtelee oppilaitoksesi, ikäsi ja asumismuotosi mukaan. Siihen vaikuttavat myös omat tulosi ja joissain tapauksissa myös vanhempiesi tulot.

Opintotukeen kuuluvat: opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Arvioi oma opintotukesi laskurilla.

Opintoraha on enimmillään 246 euroa/kk. Opintolaina on valtion takaama laina, jonka joudut maksamaan takaisin. Lainamäärä on 300 euroa/kk. Asumislisä on enimmillään 201,60 euroa/kk. Oppilaitoksen asuntolassa asuvan opiskelijan asumislisä on 88,87 euroa kuukaudessa.

Lue lisää opistotuesta KELAn sivuilta.

MUUT TUKIMUODOT

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta v. 2010 alusta lukien. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua.

Opiskelun tukemisesta on sovittava TE-toimiston kanssa, jonka jälkeen maksetaan opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan ylläpitokorvausta. Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja omasta työttömyyskassasta tai Kansaneläkelaitoksesta. Lue lisää.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu työelämässä yli 8 vuotta olleille. Tiettyjen ehtojen täyttyessä Koulutusrahasto voi myöntää aikuiskoulutustukea. Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa.

Laajasalon opistossa tutkintoon johtavia koulutuksia ovat Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja sekä Suntio.
Selvitä hyvissä ajoin etukäteen Koulutusrahastosta, onko sinulla mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea.

Jätä viesti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.