Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Koulutus on Sinulle, jos olet kiinnostunut ja soveltuva työskentelemään opetus- ja kasvatusalalla erilaisten ihmisten kanssa. Alalla tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, luovuutta sekä kykyä sopeutua vaihteleviin tilanteisiin. Ensisijaisesti ammattitutkinto on tarkoitettu jo työkokemusta omaaville, alan perustutkinnon suorittaneille tai vastaavat tiedot ja taidot hankkineille. Sen kautta voi saada uudessa ammatissa tarvittavan ammattitaidon. Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hakijalle järjestetään valintakokeen yhteydessä kielitaitotesti.

Hakijan soveltuvuus alalle
Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen hakeutuvien on hyvä ottaa huomioon, että
  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat vaikeuttaa opiskelua tai myöhemmin työelämässä selviytymistä
  • ala ei sovellu päihteiden väärinkäyttäjille
  • mahdollinen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa työhön sijoittumista
Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos työssä oppimisessa tai opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä toimitaan alaikäisten parissa. Tiettyjen edellytysten täyttyessä voidaan opiskelijalta pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.

Lue lisää SORA-lainsäädännöstä.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena Laajasalon opistossa. Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäisiä oppimistehtäviä sekä työssäoppimista alan työpaikoilla. 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa aiemmat opintosi, työkokemuksesi ja harrastuksesi otetaan huomioon. 

Koulutukseen sisältyy ensiaputaitojen opiskelu EA1-tasolla sekä hygieniapassi.

TUTKINNON MUODOSTUMINEN

Tutkinto koostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta ja vähintään yhdestä
valinnaisesta tutkinnon osasta, yhteensä 150 osaamispistettä. Opintojen kesto
vaihtelee aiemmasta osaamisesta riippuen.

Pakolliset tutkinnon osat:
Ammatillinen toimiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp)
Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä (30 osp)
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (40 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat:
Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä (20 osp)
Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)
Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus (10 osp)

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona

Tämä tarkoittaa, että ammattitaito arvioidaan todellisissa työtilanteissa ja toimintaympäristöissä esim. päiväkodeissa, peruskouluissa ja iltapäiväkerhoissa. Arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan
edustaja yhdessä.

Missä tuleva työpaikka on?

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan suorittaneet henkilöt toimivat ala- ja yläkouluissa, päiväkodeissa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa ja vapaa-ajan toiminnassa.

 

Lukuvuosi:
14.8.2019–29.5.2020

Opintomaksu:
4 pakollista tutkinnon osaa á 100€
valinnainen tutkinnon osa 50€

Seuraavat valintakokeet:
29.10.2019 klo 9.00
10.12.2019 klo 9.00
3.3.2020 klo 9.00
2.6.2020 klo 9.00

ILMOITTAUDU VALINTAKOKEESEEN

Opintojen rahoitus >
Tietoa hakemisesta > 

Kysy lisää
Opettaja, erityisopettaja
Heidi Alamiekkaoja
+358 50 462 6709
heidi.alamiekkaoja@laajasalonopisto.fi

Opettaja, oppilaitospappi
Heidi From
+358 50 468 2487
heidi.from@laajasalonopisto.fi

Opettaja, oppilaitospsykologi
Marjukka Jokilahti
+358 504 681 736
marjukka.jokilahti@laajasalonopisto.fi

Ilmoittaudu Koulunkäynnin ohjaaja valintakokeisiin. 

ILMOITTAUDU