Opintojen rahoitus

Opintoihin voi tietyin ehdoin hakea opintotukea, aikuiskoulusrahaa tai päätöstä TE-toimistosta työttömyysetuudella opiskelusta. Jos olet työnhakijana, voit tiedustella TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella menettämättä työttömyysetuutta.

Jos olet työttömänä tai sinulla ei ole peruskoulun jälkeistä koulutusta tai koet oppimisvaikeuksia tai olet maahanmuuttaja, voi hakea opistolta opintoseteliavustusta. Pääsääntöisesti opintoseteliavustus kattaa 50% opintomaksusta. Opintoseteliavustusta on rajallinen määrä ja opisto tekee päätöksen avustuksen myöntämisestä.

Suurin osa Laajasalon opiston opiskelijoista saa opintotukea. Aikuiskoulutusrahan saamisen ehdot ovat tarkemmin rajatut. Monet opiskelijoista tekevät opintojen ohessa keikka- tai osa-aikatyötä.

Tutustu opintojen tukimuotoihin tarkemmin alla.

OPINTOTUKI

Kansanopistossa opiskeluun voit hakea toisen asteen opintoihin tarkoitettua opintotukea. Tuen määrä vaihtelee iän ja asumismuodon mukaan. Siihen vaikuttavat omat tulot ja joissain tapauksissa myös vanhempien tulot.

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Arvioi oma opintotukesi laskurilla.

 • Opintoraha 
  on kansanopistoissa enimmillään 246 €/kk.
 • Opintolaina
  on valtion takaama LAINA , jonka joudut maksamaan takaisin. Lainamäärä on 300 €/kk.
 • Asumislisä
  on enimmillään 201,60 €/kk. Oppilaitoksen asuntolassa asuvan opiskelijan asumislisä on 88,87 €/kk.

Kansanopisto-opintoihin saamasi opintotuki ei vähennä korkeakoulu- tai yliopisto-opintojen opintotukikuukausia.

Lue lisää opistotuesta KELA sivuilta.

OPISKELU TYÖTTÖMYYSETUUDELLA TUETTUNA

Jos olet työnhakijana, voit hakea TE-toimistosta päätöstä opiskella työttömyysetuudella. Myönteinen päätös edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä, muun muassa 25 vuoden ikää. Myönteisen päätöksen jälkeen opintojen ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea sekä ylläpitokorvausta. Huomaa, että TE-toimisto EI maksa opiskelumaksua.

Lue lisää

OPINTOSETELIAVUSTUS

HUOM! Opintosetelihaku on päättynyt vuodelta 2019.

Voit hakea opistolta opintoseteliavustusta jos olet

 • työtön
 • alhaisen pohjakoulutuksen omaava
 • oppimisvaikeuksia kokeva
 • peruskoulun päättänyt
 • maahanmuuttaja

Opintoseteliavustus kattaa n. 50% opintomaksusta.
Varaudu toimittamaan todiste valintaperusteesta (työttömyys, oppimisvaikedet jne.)
Avustuksen saaminen edellyttää, että hakija on hyväksytty Laajasalon opiston koulutukseen.

HUOM! Opintoseteliavustus on tarkoitettu vain kansanopistolinjoille. Se ei koske ammatillista koulutusta (kasvatus- ja ohjausalan at, seurakunta- ja hautauspalvelualan at).

AIKUISKOULUTUSTUKI

Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu työelämässä yli kahdeksan vuotta olleille. Tiettyjen ehtojen täyttyessä Työllisyysrahasto (ent. Koulutusrahasto) voi myöntää aikuiskoulutustukea. Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen.

Laajasalon opistossa tutkintoon johtavia koulutuksia ovat kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto sekä seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto.

Selvitä Työllisyysrahastosta, onko sinulla mahdollisuutta saada aikuiskoulutustukea.

Lue lisää

MATKAKORTTIALENNUKSET

VR, Matkahuolto ja HSL myöntävät matkoista opiskelija-alennuksen tietyillä ehdoilla.

Lue tarkemmin (HSL) myöntää opiskelija-alennuksen vain tutkintoon johtavaan koulutukseen

Lue tarkemmin (VR/Matkahuolto)