Ammatillisen koulutuksen opintomaksu

Kasvatus- ja ohjausalan at  – Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala
Seurakunta- ja hautauspalvelualan at  –
Seurakuntapalvelun osaamisala, tutkintonimike suntio

 

Opintomaksu on 100 € / pakollinen tutkinnonosa
Valinnainen tutkinonosa 50€

Opintomaksuun sisältyy:

  • opetus ja ohjaus
  • henkilökohtaistettu opintosuunnitelma
  • työssäoppimisjaksot
  • tutkintotilaisuudet
  • mahdollisuus osallistua opiston yhteisiin ja linjojen välisiin erilliskursseihin ja tapahtumiin opiston alueella ja sen ulkopuolella
  • opiston saunan käyttö (yleensä 1 – 2 kertaa lukukaudessa)
  • vakuutus opiskelun aikana