Kasvatustiede

Huom! Opintolinja ei käynnisty syksyllä 2020.

Kasvatustieteen linja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perehtyä kasvatustieteeseen ja erityispedagogiikkaan, ovat kiinnostuneita opetusalan töistä, tahtovat tutustua vaihtoehtopedagogisiin suuntauksiin sekä osallistua tehokkaaseen valintakoevalmennukseen. Hyvän pohjan antaa ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot. Kasvatustieteen opintolinja sopii myös aikuisopiskelijoille esim. koulutusvapaan ajaksi. Opintolinjalle valitaan pääsääntöisesti kaikki hakijat. Oma motivaatio on tärkein tie opinnoissa menestymiseen. Valintakoetta ei ole, joten täytä hakemus ja tule mukaan!

Tavoitteet

Lukuvuoden tavoitteena on, että jokainen opiskelija suorittaa kahden yliopistoaineen perusopinnot avoimessa yliopistossa ja pääsee opintovuoden jälkeen jatkamaan opintojaan yliopistossa valintakokeen kautta. Tavoitteena on antaa monipuolinen kuva ja käsitys kasvatustieteellisistä opinnoista ja niiden suuntautumisvaihtoehdoista eri yliopistoissa sekä valmentaa opiskelijat jatko-opintoihin yliopistossa. Yliopisto-opintojen lisäksi teemme vierailuja ja kutsumme kiinnostavia henkilöitä opistolle vierailemaan

Keskeiset sisällöt

Voit valita avoimen yliopiston perusopintokokonaisuuksista (25 opintopistettä) kasvatustieteen ja erityispedagogiikan. Avoimen yliopiston opinnot voit suoraan hyväksi lukea opinnoissasi, kun pääset yliopistoon.

Tutustu tarkemmin kasvastustieteen opintoihin.
Tutustu tarkemmin erityispedagogiikan opintoihin.

Huhtikuussa alkaa VAKAVA-valmennus joka tähtää opetusalan yliopistollisiin valintakokeisiin. Valmennuskurssi on Laajasalon opiston omaa kurssitoimintaa. Kurssilla on mahdollista valmistautua Helsingin, Jyväskylän, Lapin ja Turun yleisen kasvatustieteen koulutusohjelmiin sekä lisäksi kaikkiin muihin koulutusohjelmiin, jotka ovat mukana VAKAVA -yhteisvalinnassa

Opetuksen toteutus

Kaikki Laajasalon opiston järjestämä opetus on lähiopetusta. Ohjattua opetusta on keskimäärin viisi tuntia päivässä. Osa avoimen yliopiston opetuksesta järjestetään verkko-opetuksena. Laajasalon opistossa avoimen yliopiston opintojasi ohjaa opiston oma opettaja, jolla on alan vahva osaaminen.  Saat opetusaikataulun aina hyvissä ajoin.

Laajasalon opisto antaa erinomaiset lähtökohdat kasvatustieteen opiskeluun. Sijainti meren rannalla ja lyhyt metromatka Helsingin keskustaan tarjoavat kätevät puitteet opiskelulle sekä mielenkiintoisen ja monipuolisen retkiohjelman.

Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan vaatimusten mukaan

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
Perusopinnoissa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä eri näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja rakentaa ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
Kasvatuspsykologia 4 op
Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op
Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op
Perusopintoja järjestetään monimuoto-opintoina ja lähiopetuksena.

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Perusopinnoissa perehdytään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta ja poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista, elämänkaaren eri aikoina.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Erityispedagogiikan perusteet 5 op
Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op
Oppimisen edellytykset 3 op
Perusopintojen kirjallisuus 7 op
Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op
Perusopinnot järjestetään monimuoto-opintoina ja verkko-opintoina

Mitä hyötyä opinnoista on?

Opit lukuvuoden aikana valtavasti akateemisia taitoja: kuinka tenttiin luetaan, vastataan, miten akateemista tekstiä tuotetaan jne. VAKAVA-valmennuksen alkaessa kaikki nämä lukuvuoden aikana opitut taidot otetaan käyttöön ja valmennukseen panostetaan ihan täysillä.

Mitä opiston jälkeen?

Opintokevään jälkeen opiskelijalla on käsitys kasvatustieteellisestä alasta ja mahdollisuus päästä jatkamaan opintojaan yliopistossa

Opintomaksu

Opintomaksun voi maksaa kerralla tai pienemmissä erissä. Opintoihin voi hakea KELAn toisen asteen opintotukea eli opintorahaa, opintolainaa ja asumistukea. Toisen asteen opintotuki ei vähennä korkeakouluopintojen tukikuukausia.

Laajasalon opiston jälkeen voit edelleen hakea yliopiston ensikertalaiskiintiössä.

Opintomaksuun sisältyy kaikki opetus, 50 opintopisteen verran avoimen yliopiston opintoja. Opintojasi tuetaan kaikin mahdollisin tavoin, koskaan et joudu tekemään mitään yksin. Opintomaksuun sisältyy lounas jokaisena koulupäivänä, kaikki opinto-ohjelmassa mainitut retket, vierailut ja vierailijat.

Kaikki opetusmateriaalit ovat ilmaisia. Tenttikirjat voit lainata ilmaiseksi Helsingin yliopiston Kaisa-kirjastosta. Käymme heti lukuvuoden alussa tutustumassa yliopiston kirjastoon.

Seuraava lukuvuosi:
Linja ei käynnisty lukukaudella 2019-2020

Opintomaksu: 3610 €

ILMOITTAUDU OPISKELIJAKSI

Opintomaksut >
Opintojen rahoitus >
Tietoa hakemisesta > 

Kysy lisää
Heidi Alamiekkaoja
puh. 050 462 6709
heidi.alamiekkaoja@laajasalonopisto.fi

Laajasalon opisto on ihana koulu! Opiskelijat todella huomioidaan yksilöinä.

Edellisistä opinnoista olikin jo vierähtänyt aikaa. 80-luvulla opiskelin peruskoulussa ja seuraavaksi sitten Laajasalon opistossa 2018-2019 Turun avoimen yliopiston perusopintoja erityispedagogiikkaan ja kasvatustieteisiin.

Anne, 52, Kasvatustieteen opiskelija

Vuosi Laajasalossa antoi hyvää tietotaitoa tulevaisuutta ajatellen. Sain aloitettua yliopisto-opinnot lähiopetuksessa, joten muutos lukioteksteistä yliopistoesseisiin kävi sutjakasti. Opettajat ovat ammattitaitoisia ja yksilöllistä apua sai pyydettäessä. Lukuvuonna 2018-2019 kasvatustieteiden linjan koko oli pieni, toivottavasti se kasvaa tulevina vuosina.

Tiina, 21, Kasvatustiede 2018 - 2019

Opin paljon uutta Laajasalossa, kasvatustieteiden ja erityispedagogiikan lisäksi ilmapiiri oli kannustava ja opiston ympäristö kaunis. Suosittelen opistoa kaikille kasvatustieteistä kiinnostuneille, sillä niin opettajat kuin koulun henkilökunta olivat aina auttamassa jos oli tarvetta. Yliopisto-opinnot oli helppo aloittaa ammattitaitoisten opettajien tukemana. Lämmin kiitos ja suositus Laajasalon opistolle <3

Petra, 21, Kasvatustiede 2018 - 2019

Ilmoittaudu Kasvatustieteen opiskelijaksi. 

ILMOITTAUDU