Journalistinen kirjoittaminen

Journalistinen kirjoittaminen on yksi Mediakoulutuksen syventävien opintojen vaihtoehdoista. Mediakoulutuksen perusopinnoissa kaikki opiskelevat perusteet journalistiikasta, journalistisesta
kirjoittamisesta, tv-työstä sekä radion ja äänen tekemisestä. Perusopintojen jälkeen opiskelijat valitsevat syventäviä opintoja. Syventävien opintojen kahdeksan viikon jaksoja on vuoden aikana kolme.

Syventäviä opintoja ovat tv-työ, radiotyö, audiotuotanto sekä journalistinen kirjoittaminen. Myös työelämässä tapahtuva harjoittelu voi olla yksi syventävistä opintojaksoista. Harjoittelu tapahtuu keväällä eli ensimmäiseksi syventäväksi jaksoksi sitä ei voi valita.

Monipuolisessa koulutuksessa pääsee nopeasti kiinni toimittamiseen ja mediatekniikkaan. Mediakoulutus pitää sisällään kaikille opiskelijoille opetettavan perusjakson: videokuvaaminen ja –editointi, radiojuontaminen, uutistyö, äänikerronta, valokuvaus ja kuvankäsittely, journalismi, kirjoittaminen, tiedottaminen, esiintymistaito, sosiaalinen media ja puheviestintä. Syyskauden aikana tapahtuvan peruskoulutuksen jälkeen opintoja syvennetään oman kiinnostuksen mukaan.

Tuotamme jatkuvasti live-ohjelmaa opiston mediakanaville, jotka ovat kaupunkikanava.fi, kaupunkiradio.fi ja kaupunki.tv. Aiheina ovat yhteiskunnan eri alat kuten kulttuuri, tiede, yhteiskuntavaikuttaminen ja urheilu.

Mediakoulutuksen opiskelijoiden tulevaisuuden ammattinimikkeitä ovat mm. radiotoimittaja, radiojuontaja, urheilutoimittaja, videojournalisti, monimediatuottaja, viestintäkonsultti, verkkotoimittaja, tiedottaja, video- ja valokuvaaja, someviestinnän asiantuntija, kirjoittava toimittaja, uutistoimittaja ja media-alan yrittäjä.

Toteutamme tapahtumatuotantoja valtakunnallisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa sekä erilaisissa
yleisötilaisuuksissa.

 

Journalistinen kirjoittaminen – syventävät opinnot

Journalistisen kirjoittamisen syventävät opinnot keskittyvät käytännön tekstitaitoihin ja journalismin teoriaan. Kahdeksan viikon opintojakso perustuu pääasiassa kahteen teokseen: Maarit Laitalan Hyvä journalismi: käytännön opas kirjoittajalle ja Terhi Upolan Livenä ja läsnä: Verkon uudet juttutyypit.

Opintojaksolla käsitellään perinteiset juttutyypit, opiskellaan tekstin jäsentelyä ja kullekin juttutyypille sopivia rakenteellisia ratkaisuja, opitaan kirjallisen ilmaisun täsmällisyyttä, oikeakielisyyttä ja virheettömyyttä. Rakenteiden ja oikeakielisyyden lisäksi tutkimme journalismin tehtäviä ja itsesääntelyä, journalismia ohjaavia arvoja sekä journalismin lajeja ja suuntauksia. Tutkimme myös, miten verkkoteksti eroaa lehtijutusta ja kuinka sosiaalinen media muuttaa perinteisen median vaatimuksia.

Koulutus painottaa lukijan merkitystä. Kirjoittamisessa tärkeintä on ymmärtää, kenelle kirjoittaa ja minkä vuoksi. Toimittaja palvelee yleisöä. Journalistinen teksti on kulutushyödyke kuten leipä tai tuoremehu. Jos tuotteella ei ole käyttäjää, sitä on turha tuottaa. Journalismi on olemassa nimenomaan yleisöjään varten.

Journalistisen kirjoittamisen syventävällä opintojaksolla tuotetaan opiston omaa verkkolehteä osoitteessa Kaupunkikanava.fi. Opiskelijat kirjoittavat uutisia, henkilöjuttuja, reportaaseja, ilmiöjuttuja ja kolumneja, jotka julkaistaan verkkolehdessä. Kaupunkikanava tarjoaa loistavan mahdollisuuden päästä käytännössä oppimaan, mitä nykyaikainen verkkomedia on ja miten sitä tehdään. 

Lukuvuosi:
17.8.2020–28.5.2021

Seuraavat valintakokeet:
Median täydennyshaku: kirjallinen osa 4.8.2020 Zoomissa, haastattelut 6.8. opistolla ja tarvittaessa 7.8. Zoomissa.

Opintomaksu: 3685 €

ILMOITTAUDU VALINTAKOKEESEEN

Opintomaksut >
Opintojen rahoitus >
Tietoa hakemisesta > 

Kysy lisää
Erika Panttila, Opintolinjavastaava
puh. 050 468 2549
erika.panttila@laajasalonopisto.fi

Susanna Ahonen
puh.  050 470 5250
susanna.ahonen@laajasalonopisto.fi

Timo Arpalahti
puh. 050 468 2770
timo.arpalahti@laajasalonopisto.fi

Opintojen sisältö

 • journalistinen prosessi jutun ideoinnista sen toteuttamiseen
 • erilaiset juttutyypit
 • haastattelutekniikat
 • äänityöskentely
 • hyvä lehtimiestapa
 • digivalokuvauksen ja -videokuvauksen perusteet
 • kuvamateriaalin editointi
 • käytännön yhteistyö valokuvaajan ja kuvatoimittajan kanssa
 • digitaalinen julkaisuprosessi verkkomediassa

Tavoite

 • oppia perusvalmiudet toimittajan ja tiedottajan työhön
 • oppia monipuolisesti viestinnän suunnittelua ja toteutusta
 • saada valmiudet toimia tiedonvälittäjänä toimituksissa ja tiedotustehtävissä

Toteutus

Päivisin tapahtuvana lähiopetuksena ja itsenäisenä työskentelynä lähiopetuksen jälkeen.  Opiskelu sisältää luentoja, ryhmätyöskentelyä, oppimistehtäviä sekä runsaasti käytännönläheisiä ideointi- ja kirjoitustehtäviä. Lisäksi tehdään luovuusharjoitteluja ja jutturakenteen kehittelyä. Opintolinjojen yhteistä sekä oppilaitosten välistä yhteistyötä toteutetaan omalla Kaupunkikanavalla. Opintoihin sisältyy työssäoppimisjaksoja, jotka toteutetaan sanoma- tai aikakauslehdissä sekä muissa medioissa tai yhteisöjen tiedotusorganisaatioissa. Syksyn yhteisöviestintäosuudessa yhteistyökumppaneita ovat erilaiset järjestöt ja kevään työelämäjakso toteutetaan erilaisissa viestintäorganisaatioissa. Mukana on monenlaisia toimijoita suurista mediataloista paikallislehtiin.
 

Opiskelu

Viestintälinjojen opiskelijat tuottavat sisältöä kaupunki tv, kaupunkiradio ja kaupunkikanava medioihin.

KaupunkiTV on Laajasalon opiston mediaopiskelijoiden toimittama netti-tv.

Kaupunkikanava on Laajasalon opiston mediaopiskelijoiden toimittama verkkolehti.

Kaupunkiradio on Laajasalon opiston mediaopiskelijoiden toimittama radiokanava..

Ilmoittaudu Mediakoulutuksen pääsykokeisiin. 

ILMOITTAUDU