Valtiotieteet

Valtiotieteiden linja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perehtyä valtiotieteisiin, yhteiskuntatieteisiin ja yhteiskuntaan sekä osallistua tehokkaaseen valintakoevalmennukseen. Hyvän pohjan antaa ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot. Oma motivaatio on tärkein tie opinnoissa menestymiseen. Valintakoetta ei ole, joten täytä hakemus ja tule mukaan.

Tavoitteet

Lukuvuoden tavoitteena on, että jokainen opiskelija suorittaa kahden yliopistoaineen perusopinnot avoimessa yliopistossa ja pääsee opintovuoden jälkeen jatkamaan opintojaan yliopistossa joko valintakokeen tai avoimen väylän kautta eli suorittamiensa yliopisto-opintojen avulla ilman valintakokeita.
Voit valita kaksi seuraavista avoimen yliopiston perusopintokokonaisuuksista (25 opintopistettä): poliittinen historia, sosiaalitieteet, politiikka ja viestintä sekä yhteiskunnallinen muutos. Lisäksi on mahdollista suorittaa kielikursseja. Avoimen yliopiston opinnot voit hyväksilukea opinnoissasi, kun pääset yliopistoon.
Yliopisto-opintojen lisäksi teemme runsaasti vierailuja ja kutsumme kiinnostavia henkilöitä opistolle vierailemaan. Opiskelijat saavat itse suunnitella vierailuohjelman. Lukuvuoden aikana on mahdollisuus työharjoitteluun.
Keväällä järjestetään valmennusta eri yliopiston yhteiskuntatieteellisten/valtiotieteellisten aineiden valintakokeisiin. Valmennus järjestetään pienryhmissä sen mukaan mihin opiskelijat ovat hakemassa.
Tavoitteena on antaa monipuolinen kuva ja käsitys valtiotieteiden/yhteiskuntatieteiden opinnoista ja niiden suuntautumisvaihtoehdoista eri yliopistoissa sekä valmentaa opiskelijat jatko-opintoihin yliopistossa.

Opetuksen toteutus

Opetus toteutetaan Laajasalon opistossa lähiopintoina arkipäivisin. Valtiotieteiden linjalla on ohjattua opetusta keskimäärin viisi tuntia päivässä. Avoimen yliopiston luentoja on ajoittain iltaisinkin. Avoimen yliopiston kursseilla opettavat yliopiston hyväksymät vastuuopettajat. Osa avoimen yliopiston opetuksesta järjestetään verkko-opetuksena. Saat luentoaikataulun aina hyvissä ajoin.

Opettajat

Marjukka Vainio-Rossi on toiminut kansanopistossa Valtiotieteiden linjanjohtajana elokuusta 2003 lähtien. Syksyllä 2016 hän siirtyi Laajasalon opistoon. Marjukka on koulutukseltaan YTM ja FM. Lisäksi hänellä on opettajan ja rehtorin pätevyys.
Tuntiopettajiksi palkataan vain parhaita ja kokeneita ammattilaisia. Osa heistä on entisiä opiskelijoita, jotka ovat jo valmistuneet yliopistosta ja tehneet opettajaopinnot. Pari kertaa lukuvuodessa opettajina on myös Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, jotka tekevät opettajaopintoihinsa liittyvän opetusharjoittelun Laajasalon opistossa. Valinnaisilla kielikursseilla opettavat osaavat ja pätevät kielten opettajat.
Laajasalon opisto tarjoaa erinomaiset puitteet Valtiotieteiden opiskeluun. Upouusi luokkatila, sijainti meren rannalla ja lyhyt metromatka Helsingin keskustaan mahdollistavat erinomaiset puitteet opiskelulle sekä mielenkiintoisen ja monipuolisen retkiohjelman.

Yliopisto-opinnot:

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan vaatimusten mukaan:

Sosiaalitieteiden perusopinnot (25 op)
Sisältää opintoja seuraavista aineista:
Sosiaalipsykologia
Sosiaalityö
Sosiologia
Yhteiskuntapolitiikka
Väestötiede
Kriminologia

Politiikan ja viestinnän perusopinnot (25 op)
Sisältää opintoja seuraavista aineista:
Valtio-oppi
Politiikan tutkimus
Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus
Maailmanpolitiikka
Viestintä

Halutessasi voit myös tehdä politiikan ja organisaatioiden tai viestinnän opintokokonaisuudet (25 op).

Yhteiskunnallisen muutoksen perusopinnot (25 op)
Sisältää opintoja seuraavista aineista:
Poliittinen historia
Talous- ja sosiaalihistoria
Antropologia
Kehitysmaatutkimus

Kielikursseja
englanti, ruotsi

Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vaatimusten mukaan:

Poliittinen historia (25 op)
Monipuolisesti Suomen, Euroopan ja maailman historiaa sekä perehtymistä historiantutkimukseen.

Kielikursseja
suomen kielen kirjallinen viestintä ja puheviestintä

Valmennuskurssi

Maaliskuussa alkaa intensiivinen valmennus eri yliopistojen yhteiskuntatieteellisten/valtiotieteellisten aineiden valintakokeisiin. Valmennus järjestetään pienryhmissä sen mukaan mihin opiskelijat ovat hakemassa.

Opit lukuvuoden aikana valtavasti akateemisia taitoja: Kuinka tenttiin luetaan, miten akateemista tekstiä tuotetaan jne. Valmennuksen alkaessa kaikki nämä lukuvuoden aikana opitut taidot otetaan käyttöön ja valmennukseen panostetaan täysillä.

Laajasalon opiston järjestämässä valmennuksessa opetustunteja, harjoituspääsykokeita, erilaisia tehtäviä, henkilökohtaista palautetta ja ohjausta on huomattavasti enemmän kuin minkään kaupallisen tahon järjestämässä valmennuksessa.

Tulokset puhuvat puolestaan: Marjukka Vainio-Rossi on keväästä 2004 lähtien valmentanut opiskelijoita Valtsikaan ja muihin Suomen yliopistojen yhteiskuntatieteellisiin tiedekuntiin. 90 prosenttia opiskelijoista on päässyt yliopistoon heti kansanopistovuoden jälkeen. Suurin osa on Helsingin yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekunnassa, toki kaikissa muissakin Suomen yliopistoissa.

Valmennuskursseilla ei tehdä yhteistyötä yliopistojen, avointen yliopistojen tai kaupallisten valmennuskurssijärjestäjien kanssa. Valmennuskursseille voivat osallistua vain Laajasalon opiston Valtiotieteiden linjan päätoimiset opiskelijat.

Mitä opiston jälkeen?

Lukuvuoden jälkeen opiskelijalla on käsitys valtiotieteellisestä/yhteiskuntatieteellisestä alasta ja suuri todennäköisyys päästä jatkamaan opintojaan yliopistossa

90 prosenttia linjan opiskelijoista pääsee yliopistoon. Jos kuuluisit siihen kymmeneen prosenttiin, joka ei pääse, niin saat apua ja neuvoja siihen, miten voit jatkaa opintojasi. Valmennuskurssille voi myös osallistua uudelleen, jos ei ensimmäisellä hakukerralla onnistu.

Joka syksy järjestetään alumnitapaaminen. Se tarjoaa opiskelijoille hyvän mahdollisuuden verkostoitumiseen entisten opiskelijoiden kanssa.

Opintomaksu

Opintomaksun voi maksaa kerralla tai pienemmissä erissä. Opintoihin voi hakea KELAn toisen asteen opintotukea eli opintorahaa, opintolainaa ja asumistukea. Toisen asteen opintotuki ei vähennä korkeakouluopintojen tukikuukausia.

Laajasalon opiston jälkeen voit edelleen hakea yliopistoon ensikertalaiskiintiössä.

Opintomaksuun sisältyy kaikki opetus, 60 opintopisteen verran yliopisto-opintoja. Saat aina tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta, jotta opintosi etenevät mahdollisimman sujuvasti. Opistolla on päteviä opinto-ohjaajia. Opintomaksuun sisältyy lounas jokaisena koulupäivänä, kaikki opinto-ohjelmassa mainitut retket, vierailut ja vierailijat.

Kaikki opetusmateriaalit ovat ilmaisia. Tenttikirjat voit lainata ilmaiseksi Helsingin yliopiston Kaisa-kirjastosta. Käymme heti lukuvuoden alussa tutustumassa yliopiston kirjastoon.

Tervetuloa opiskelemaan!

Seuraa Valtiotieteiden linjaa Facebookissa.

Lukuvuosi:
17.8.2020-28.5.2021

Opintomaksu: 3610 €

ILMOITTAUDU OPISKELIJAKSI

Opintomaksut >
Opintojen rahoitus >
Tietoa hakemisesta > 

Kysy lisää
Marjukka Vainio-Rossi
puh. 050 462 0723
marjukka.vainio-rossi@laajasalonopisto.fi

Ilmoittaudu Valtiotieteiden linjan opiskelijaksi. 

ILMOITTAUDU