Pelituotanto

Pelilinjalla opiskellaan kokopäiväisesti videopelien tekemistä. Opiskelu on intensiivistä, käytännönläheistä, ja tähtää korkeatasoiseen osaamiseen josta on konkreettista hyötyä peliteollisuudessa tai jatko-opinnoissa. Alkuvuonna tutustutaan laajasti pelikehityksessä tarvittavien taitojen perusteisiin. Opintojen tärkein osa on tiimityönä tehtävät peliprojektit, joiden kesto on kahdesta kuukaudesta yhteen viikonloppuun. Vuoden lopussa aktiivisella opiskelijalla on portfoliossaan n. 10 toimivaa peliprototyyppiä.

Kenelle?

Linjalla opiskelee pelien tekemisestä innostuneita, motivoituneita aikuisia. Erilaisuus on vahvuus, ja ikähaarukkakin on ollut 18-50. Minimivaatimukset ovat ryhmätyökyky ja siedettävä suomen sekä englannin taito. Linja sopii erityisen hyvin ihmiselle jolla on jo harraste-, opiskelu- tai työtausta esim. piirtämisestä, ohjelmoinnista tai musiikista, ja joka haluaa kehittää ja soveltaa osaamistaan pelien tekemiseen. Useimmilla opiskelijoilla ei ole ennestään kokemusta pelituotannosta, mutta linja on soveltunut hyvin myös opiskelijoille jotka ovat jo työskennelleet pelialalla. Aiempi pelaamisharrastuskaan ei ole välttämätön, vaikka lähes kaikki opiskelijat ovat innokkaita pelaajia.

Sisällöistä

Peruskursseina käydään läpi pelisuunnittelua, peliohjelmointia, 2D- ja 3D-grafiikkaa, kirjoittamista, hahmosuunnittelua ja kerrontaa, animaatiota ja äänituotantoa. Vaikka usein harjoitellaan yksilötaitoja, yhdessä tekeminen on merkittävässä osassa jo peruskursseissa.

Suurin osa työstä on digitaalista, mutta esim. pelidesignia harjoitellaan myös lauta- ja korttipelisuunnittelun kautta, ja grafiikan opinnoissa piirretään myös paperille. Opintojen ydin ovat peliprojektit missä sovelletaan omaa erikoisosaamista tiimissä ja opitaan vastaan tulevien haasteiden mukaan jatkuvasti lisää. Pidemmissä projekteissa osa opiskelijoista toimii projektinhallinta- ja johtamisrooleissa. Kaikille tulevat tutuksi mm. versionhallintatyökalut. Projekteja tehdään vuoden aikana niin PC-, mobiili- kuin virtuaalitodellisuusalustoille. Syventävää opiskelua tehdään projektitöiden lomassa erillisinä kursseina, mutta paljon myös itsenäisesti oppilaan omien tavoitteiden mukaan. Ohjausta ja lisähaasteita löytyy, mutta oma aktiivisuus on oleellista että opinnoista saa kaiken hyödyn irti.

Verkostoituminen ja vierailut peliteollisuuteen ja korkeakoulutukseen valmistavat opiskelijat työpaikkojen, harjoittelupaikkojen, freelance-projektien ja jatko-opiskelupaikkojen löytämiseen.

Työkalut ja alustat

Työkaluina peliprojekteihin käytetään pääsääntöisesti Unity-pelimoottoria ja C# -ohjelmointikieltä. Myös grafiikan ja äänen opetustyökalut ovat ammattilaistasoa, esim. Photoshop ja muut Adoben ohjelmistot 2D-työskentelyyn, Autodesk 3D Studio Max ja Mudbox 3D-mallinnukseen ja Avid Pro Tools äänieditointiin. Omien mieltymysten mukaan oppilaat voivat itsenäisesti käyttää muitakin työkaluja, esim. Blender tai Maya 3D-mallinnuksessa.

Peliprojekteja tehdään PC-koneille, keinotodellisuuslaitteille (tällä hetkellä HTC Vive roomscale-järjestelmä, Oculus Rift, Google Daydream ja Samsung GearVR), mobiililaitteille ja suoraan web-sivuilta pelattavaksi.

Opettajat ja kouluttajat

Linjanvetäjä Yrjö Peussalla on vuosien kokemus peli-, grafiikka- ja muun ohjelmoinnin, pelidesignin ja virtuaalitodellisuuden opettamisesta Aalto-yliopistolla ja muissa oppilaitoksissa. Grafiikan opetuksesta vastaa Andrei Rodriguez (3D-peligraafikko ja animaattori, peliyrittäjä, Tinkersquid Oy) ja äänisuunnittelusta Veli Laamanen (äänisuunnittelija, Fake Production; peliyrittäjä, Muro Studios).

Linjalla ovat aiemmin vierailleet opettamassa myös mm. Jarkko Rissanen (dokumenttitoimittaja, Yleisradio; ääni ja dramaturgia, Laajasalon opisto), Teemu Vilén (game producer, Kuuasema), Juha Huhtakallio (game designer, pelikoulutusohjelman johtaja, Metropolia AMK).

Kuinka linjalle pääsee opiskelemaan?

Linjan valintakoepäivät syksyllä 2020 alkavaan vuoteen ovat alkukeväällä, kesän alussa ja juuri ennen linjan alkua. Päivämäärien vahvistuttua ne julkistetaan tämän sivun oikeassa laidassa ja linjan FB-sivulla. Pelilinjasta kiinnostuneen kannattaa aloittaa täyttämällä perustietolomake:

http://bit.ly/pelilinja2020

Jos on näyttöjä kuten mediaa tai koodia harrasteista, töistä tms., niitä voi lähettää linkkeinä sähköpostiin (yrjo.peussa@laajasalonopisto.fi) heti täytettyään perustietolomakkeen. Riittävän vahvoilla näytöillä/taustoilla opiskelupaikan saattaa saada ilman erillisiä kokeita. Useimmat hakijat käyvät kuitenkin valintakoepäivässä (ilmoittautumislomake) missä on tarjolla pelisuunnittelu- ja grafiikkakokeet millä voi näyttää taipumustaan. Ennen linjalle pääsyä kaikki hakijat haastatellaan henkilökohtaisesti joko koepäivänä tai muuten. Suomen ja englannin riittävä osaaminen tarkistetaan samalla.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä jos mietitte sopiiko linja omaan tilanteeseenne tai on muuta kysyttävää!

Valintapooli

On normaalia että hakija täyttää minimiedellytykset mutta näytöt tai koetulokset eivät ole vielä niin vahvoja että paikka varmistuisi heti. Tällöin hakijat ovat ns. valintapoolissa mistä linjan jäljelläolevat paikat täytetään viimeistään viimeisen julkisen koepäivän jälkeen.

On kuitenkin suositeltavaa pyrkiä varmistamaan paikkansa jo aiemmin. Kokeiden jälkeen saa vapaasti lähettää lisää matskua näytille, kts. vinkit seuraavasta osiosta. Pienikin aktiivisuus on eduksi ja arviointi on kokonaisvaltaista.

Hakijat ja valitut: Taitojen kehittäminen

Monenlaisista taidoista on hyötyä, mutta erityisesti sitä osaamista kannattaa esittää mihin haluaa opinnoissaan syventyä. Esim. grafiikasta kiinnostuneen parasta näyttöä ovat itse tehdyt piirrokset, 3D-mallit, animaatiot ym. Pelidesign -potentiaalia voi osoittaa esim. peleihin tehty kenttämodaus tai luova kirjoittaminen. Vaativat opintosuoritukset, työkokemus, harrasteet ym. ovat myös meriittejä vaikkeivät suoraan liittyisi pelituotantoon.

Mitä paremmilla taidoilla linjan aloittaa, sitä pidemmälle on edellytykset vuoden aikana kehittyä. Linjalle jo valittujen kannattaa siis myös treenata, jos luppoaikaa on. Ohjelmoinnista on nykyisin tarjolla runsaasti hyviä ilmaisia nettimateriaaleja. Grafiikkaan suositeltavaa harjoitusta ovat esimerkiksi perinteinen piirustus ja maalaus. Hakijat voivat kysyä lisäneuvoja siitä mihin kannattaa panostaa.

Lukuvuosi:
17.8.2020-28.5.2021

Seuraavat valintakokeet:
5.8.2020 klo 9.00

Opintomaksu: 3610 €

ILMOITTAUDU VALINTAKOKEESEEN

Opintomaksut >
Opintojen rahoitus >
Tietoa hakemisesta > 

Kysy lisää
Yrjö Peussa
puh. 050 531 1222
yrjo.peussa@laajasalonopisto.fi

Opintojen sisältö

  • peliprojektit
  • pelidesign monilta näkökulmilta; pelikulttuuri
  • peliohjelmointi
  • 2D- ja 3D-grafiikkatuotanto
  • hahmosuunnittelu ja animaatio
  • äänisuunnittelu
  • PC-, virtuaalitodellisuus- ja mobiilipelit
  • verkostoituminen, yritys-, tapahtuma- ja oppilaitosvierailut
  • mahdollisuuksien mukaan erikoisprojektit yhteistyötahojen kanssa

Tavoite

Vahva käytännön osaaminen ja tiimityökyky, relevantti teoriapohja jatkoon, pelitaiteen ja -tekniikan ymmärtäminen ja arvostaminen. Opinnot skaalautuvat opiskelijan henkilökohtaisten lähtökohtien ja tavoitteiden mukaan, ja haaste ei lopu kesken. Alan vaativuuden takia useimmat erikoistuvat projekteissa ja syventävissä opinnoissa yhteen osa-alueeseen kuten ohjelmointiin tai grafiikkaan, mutta peruskurssien sisällön hyvin omaksumalla kykenee yksinkin pienimuotoiseen pelikehitykseen.

Toteutus

Valtaosa opinnoista lähiopetuksena ja -työskentelynä päivisin klo 9-16 välillä. Päiväopetuksen lisäksi vuoden aikana vietetään muutama viikonloppu game jamien merkeissä sekä tehdään vierailuja yrityksiin ja tapahtumiin. Perusopinnot ovat kurssimuotoisia ja peliprojektit ohjattua mutta itsenäistä ja omatahtista tiimityöskentelyä. Kokonaisuutena opiskelu on intensiivistä, eikä sitä ole suositeltavaa yhdistää esim. jatkuvaan iltavuorotyöhön. Kaiken liikenevän ajan voi käyttää tuottavasti projekteihin ja syventäviin opintoihin. Opiston tilat ovat käytettävissä aina iltaan asti.

Ilmoittaudu Pelituotannon pääsykokeisiin. 

ILMOITTAUDU