Opiskelijatoiminta

Yhteiset tapahtumat

Opintovuoden aikana toteutetaan monia yhteisiä tapahtumia. Opiskelijat ovat suunnittelemassa tapahtumia ja  tuottavat niihin sisällöä. Osa tapahtumista toteutetaan täysin opiskelijoiden tiimityönä, osa yhteistyössä henkilökunnan kanssa.

Opiskelijakunta ja sen hallitus

Kaikki Laajasalon opiston opiskelijat kuuluvat automaattisesti opiston opiskelijakuntaan. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan edustajat hallitukseen, joka järjestää aktiivisesti tapahtumia ja toimintaa. Hallitus on myös vaikuttamisfoorumi, jossa opiston johtoa edustaa apulaisrehtori.