Opintojen suorittaminen

Opinnot Laajasalon opiston opintolinjoilla ovat päätoimista opiskelua. Opintojen suorittaminen edellyttää osallistumista lähiopetukseen. Opintovuoden ohjelma perustuu kunkin opintolinjan opetussuunnitelmaan. Suoritetuista opinnoista opiskelija saa todistuksen.

Myös ammatillisessa koulutuksessa (Kasvatus- ja ohjausalan at, Seurakunta- ja hautauspalvelualan at) opiskelu on päätoimista ja vaatii sitoutumista ja läsnäoloa. Opiskelijoiden aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon opintojen henkilökohtaistamisessa.