Opintojen rahoitus

Opintoihin voi tietyin ehdoin hakea opintotukea, aikuiskoulusrahaa tai päätöstä TE-toimistosta työttömyysetuudella opiskelusta. Jos olet työnhakijana, voit tiedustella TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella menettämättä työttömyysetuutta.

Jos olet työttömänä tai sinulla ei ole peruskoulun jälkeistä koulutusta tai koet oppimisvaikeuksia tai olet maahanmuuttaja, voi hakea opistolta opintoseteliavustusta. Pääsääntöisesti opintoseteliavustus kattaa 50% opintomaksusta. Opintoseteliavustusta on rajallinen määrä ja opisto tekee päätöksen avustuksen myöntämisestä.

Suurin osa Laajasalon opiston opiskelijoista saa opintotukea. Aikuiskoulutusrahan saamisen ehdot ovat tarkemmin rajatut. Monet opiskelijoista tekevät opintojen ohessa keikka- tai osa-aikatyötä.

Tutustu opintojen tukimuotoihin tarkemmin alla.

OPINTOTUKI

Kansanopistossa opiskeluun voit hakea toisen asteen opintoihin tarkoitettua opintotukea. Tuen määrä vaihtelee iän ja asumismuodon mukaan. Siihen vaikuttavat omat tulot ja joissain tapauksissa myös vanhempien tulot.

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Lue lisää opistotuesta KELA sivuilta.

Kansanopisto-opintoihin saamasi opintotuki ei vähennä korkeakoulu- tai yliopisto-opintojen opintotukikuukausia.

 

OPISKELU TYÖTTÖMYYSETUUDELLA TUETTUNA

Jos olet työnhakijana, voit hakea TE-toimistosta päätöstä opiskella työttömyysetuudella. Myönteinen päätös edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä, muun muassa 25 vuoden ikää. Myönteisen päätöksen jälkeen opintojen ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea sekä ylläpitokorvausta. Huomaa, että TE-toimisto EI maksa opiskelumaksua.

Lue lisää

OPINTOSETELIAVUSTUS

HUOM! Opintosetelihaku syksyn 2020 opintoihin on päättynyt.

Opintoseteliavustus on tarkoitettu vain vapaan sivistystyön kansanopistolinjoille (taide, media ja valtiotieteet). Sitä ei voi käyttää ammatilliseen koulutukseen (kasvatus- ja ohjausalan at, seurakunta- ja hautauspalvelualan at ) eikä kotoutumiskoulutukseen.

Opintoseteliavustusta voidaan myöntää seuraavien myöntökriteerien perusteella

  • työtön
  • alhaisen pohjakoulutuksen omaava
  • oppimisvaikeuksia kokeva
  • peruskoulun päättänyt
  • maahanmuuttaja (ei kototutumiskoulutukseen osallistuvat)

Opintoseteliavustus kattaa n. 50% opintomaksusta.
Varaudu toimittamaan todiste myöntökriteerin täyttymisestä.
Avustuksen saaminen edellyttää, että hakija on hyväksytty Laajasalon opiston koulutukseen. Avustusta voi hakea ennen opiskelupaikan vahvistamista.

OPINTOSETELI KOTOUTUMISAJAN YLITTÄNEILLE

Jos maahanmuuttajan kotoutumisaika on päättynyt ja tarvetta lisäkoulutukselle on, voi opiskeluun hakea opintoseteliavustusta. Kysy lisää opiston toimistosta. 

AIKUISKOULUTUSTUKI

Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu työelämässä yli kahdeksan vuotta olleille. Tiettyjen ehtojen täyttyessä Työllisyysrahasto (ent. Koulutusrahasto) voi myöntää aikuiskoulutustukea. Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen.

Laajasalon opistossa tutkintoon johtavia koulutuksia ovat kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto sekä seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto.

Selvitä Työllisyysrahastosta, onko sinulla mahdollisuutta saada aikuiskoulutustukea.

Lue lisää

MATKAKORTTIALENNUKSET

VR, Matkahuolto ja HSL myöntävät matkoista opiskelija-alennuksen tietyillä ehdoilla.

Lue tarkemmin (HSL) myöntää opiskelija-alennuksen vain tutkintoon johtavaan koulutukseen

Lue tarkemmin (VR/Matkahuolto)