Opintomaksut

KANSANOPISTOLINJOJEN OPINTOMAKSUT

Taide ja yhteiskunnallinen koulutus

 • kuvallinen viestintä ja graafinen suunittelu
 • laulusolisti
 • elokuva
 • kirjoittaja
 • pelituotanto
 • näyttelijäntyö II
 • tapahtumatuotanto
 • valtiotieteet
 • kasvatustiede

Opintomaksu on 3610 €.

Huom! Poikkeuksena yllä olevaan seuraavat:

Viestinnän linjat: (crossmedia-, lehti-, radio- ja urheilutoimittaja): Opintomaksu on 3685€ (sisältää maksun tarvikkeista, jotka jäävät opiskelijoille).

Näyttelijäntyö I -linja. Opintomaksu on 3670 € (sisältää Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintopistetodistuksen).

SUOMEA MAAHANMUUTTAJILLE

Jos opiskelijalle on tehty kotoutumissuunnitelma, johon sisältyy kotoutumiskoulutusta, opiskelumaksua ei peritä. Muilta opiskelijoilta peritään opintomaksu 1805 € / lukukausi.

Kasvatusalan suomea -koulutus on lukuvuoden mittainen, joilloin hinta on 3610€.

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPINTOMAKSUT

 • kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 • seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto

Opintomaksu on 50 – 120 € / tutkinnon osa 

Lisätietoa opintomaksuista

Opintomaksun määrä riippuu opintolinjasta. Kansanopistolinjoilla opintomaksun osuus on suurempi kuin ammatillisilla linjoilla. Tämä johtuu siitä, että valtio tukee eri tavalla näiden opintojen järjestämistä. Kansanopistot saavat valtionosuutta koulutuksen järjestämiseen, mutta vasta opintomaksut tekevät koulutuksen järjestämisen mahdolliseksi. Kansanopistojen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa vaan edistää sille laissa ja ylläpitämisluvassa määriteltyjä tehtäviä.

Laajasalon opiston koulutustarjonnasta ammatillista koulutusta ovat kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto ja seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto. Kaikki muu koulutus on vapaan sivistystyön koulutusta eli kansanopistolinjoja ja lyhytkursseja.

Opiston toimintaa ohjaa ja rahoitusta säätelevät

 • laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)
 • laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998