Yhteiskunnallinen koulutus

YHTEISKUNNALLINEN KOULUTUS

Kaikki Laajasalon opiston koulutukset antavat valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen. Yhteiskunnallisen koulutuksen kategoria kokoaa yhteen koulutuksen, joka tarjoaa mahdollisuuksia vaikuttamiseen yksilön ja yhteiskunnan tasolla.

Alussa oli kasvatus, onko edelleen? Miten ihminen oppii? Mikä on opettajan ja kasvattajan rooli? Miten nyt ja tulevaisuudessa opitaan? Kasvatusalan linjalla perehdytään monipuolisesti kasvatustieteisiin.

IDEA-linjan näkökulma on yksilö monimuotoisessa yhteiskunnassamme. LInjan tavoitteena on saattaa nuoret aikuiset kehitysvammaiset oman elämänsä subjekteiksi ja kohti itsenäistä elämää.