Koulutustarjonta

Laajasalon opiston koulutustarjonta muodostuu lukuvuoden mittaisista taiteen, viestinnän ja yhteiskunnallisen koulutuksen opintolinjoista, jotka tuottavat osaamista työelämään ja valmistavat jatko-opintoihin. Opiston koulutustarjontaan kuuluvat myös uusille suomalaisille suunnatut suomen kielen ja kulttuurin kurssit sekä kehitysvammaisille tarkoitettu itsenäiseen elämään valmistava opintolinja.

Ammattitutkintoon johtavia koulutuksia Laajasalon opistossa ovat suntion ammattitutkinto ja koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto.

Lisäksi opisto järjestää lyhytkursseja. Koulutusten ja kurssien alkaminen edellyttää riittävää opiskelijamäärää.