Laajasalon opisto järjestää Suomalainen Iskelmä -kilpailun lauluntekijöille

SÄÄNNÖT JA OSALLISTUMINEN

Laajasalon opisto järjestää yhdessä Kiuruveden Iskelmäviikon kanssa Kiuruveden Iskelmäviikolla
15.-19.7.2020 julkaistavan Iskelmämusiikin sävellys- ja sanoituskilpailun ”Suomalainen Iskelmä”.
Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Kilpailu on avoin kaikille ja säännöt ovat
seuraavat:
1. Laajasalon opisto ja Kiuruveden Iskelmäviikko (näissä säännöissä nimellä Järjestäjä) järjestävät
avoimen sävellys- ja sanoituskilpailun iskelmämusiikin edistämiseksi ja perinteen säilymiseksi
vahvana osana suomalaista kulttuuriperinnettä. Iskelmän, jonka aihe ja rytmi on vapaa, tulee
soveltua esitettäväksi laulusolistin ja säestäjän tai useamman henkilön muodostaman
kokoonpanon kanssa. Iskelmän on hyvä sopia tanssittavaksi vähintään kahden henkilön kanssa.
2. Kilpailu on avoin kaikille. Järjestäjän nimeämän tuomariston jäsenet sekä lopullisen voittajan
valitseva Iskelmä Eminenssi eivät voi osallistua kilpailuun.
3. Sävellysten ja sanoitusten pitää olla ennen julkaisemattomia eikä niitä saa julkistaa eikä
julkisesti esittää ennen 18.7.2020 ilman järjestäjän lupaa. Sävellyksiä eikä sanoituksia voi
samanaikaisesti lähettää toisiin kilpailuihin tämän kilpailun järjestämisaikana.
4. Säveltäjä tai sanoittaja voivat osallistua kilpailuun useammallakin kappaleella.
5. Iskelmän enimmäiskesto on neljä minuuttia kolmekymmentä sekuntia (4´30”).
6. Järjestäjän nimeämä tuomaristo valitsee viisi (5) sävelmää, joista lopullisen voittajavalinnan
tekee järjestäjän vuosittain valitsema henkilö, jota kutsutaan nimellä Iskelmä Eminenssi,
monialainen Suomessa vaikuttava henkilö. Voittajasävelmä, ja mahdollisesti kaikki viisi
tuomariston valitsemaa sävelmää, esitetään Kiuruveden Iskelmäviikolla 2020 erikseen
nimettävän artistin ja orkesterin esittämänä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sovittaa
voittajasävelmä ja neljä muuta tuomariston valitsemaa sävelmää valitsemalleen orkesterille ja
kokoonpanolle. Iskelmän tekijät voivat antaa sovittamisesta ja esittämisestä ehdotuksensa
järjestäjälle. Kilpailun järjestäjä sopii Kiuruvedellä Iskelmän esitykseen liittyvät järjestelyt.
Järjestäjä ei kustanna kilpailuun osallistuvien kustannuksia, joita kilpailuun osallistumisesta tai
kilpailun palkintojenjakotilaisuuteen osallistumisesta voi syntyä.
7. Kilpailussa finaaliin päässeiden Iskelmien tekijöille ilmoitetaan jatkoon pääsystä sähköpostitse,
kirjeitse tai puhelimitse 15.6.2020 mennessä. Viiden parhaan Iskelmän lista julkaistaan
tapahtuman ja Laajasalon opiston kotisivulla 15.6.2020.
8. Kilpailun järjestäjä ei palauta kilpailumateriaalia.
9. Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin.
10. Kilpailussa sijoittuneiden sävellysten ja sanoitusten kustannusoikeudet ovat tekijöillä.
11. Voittaneen Iskelmän tekijät (säveltäjä ja sanoittaja) saavat yhteensä 1 000 euron palkinnon.
12. Kilpailuun osallistuvista Iskelmistä on vaihtoehtoisesti lähetettävä:
1. Postitse
Nuotti kolmena (3) kappaleena sointu- ja tekstimerkintöineen sekä sanat kolmena (3) kappaleena
erillisellä paperilla. Nuotit sekä sanat tulee olla irrallisilla, yksipuolisilla A4-kokoisilla papereilla (ei
niitattuina eikä teipattuina yhteen).
Mukaan on liitettävä MP3-tallenne, jossa Iskelmä on esitetty (vain yksi Iskelmä/tallenne).
Tekijätietoja tai nimimerkkejä ei kilpailumateriaalissa saa olla näkyvillä.
Mukaan on liitettävä myös suljettu, Iskelmän nimellä varustettu kirjekuori, jossa on tekijöiden
nimet, osoitteet, puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet.
Materiaali on lähetettävä suljetussa kirjekuoressa viimeistään 22.4.2020 postileimattuna (yksi
Iskelmä/kirjekuori) osoitteella:
Laajasalon opisto/Suomalainen Iskelmä
Juha Matti Holopainen
Kuukiventie 6
00840 Helsinki
tai
2. Sähköisesti
Nuotti sointu- ja tekstimerkintöineen pdf-tiedostona sekä sanat erillisenä doc-tiedostona. Mukaan
liitettävä MP3-muotoinen tallenne, jossa Iskelmä on esitetty.
Tekijätietoja tai nimimerkkejä ei kilpailumateriaalissa saa olla näkyvillä.
Mukaan on liitettävä erillinen tekijat.doc-tiedosto, jossa on tekijöiden nimet, osoitteet,
puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet.
Materiaalit on toimitettava 26.4.2020 klo 22.00 mennessä
sähköpostiosoitteella: iskelma@laajasalonopisto.fi
Tuomaristo
Tuomariston puheenjohtajana toimii Juha Matti Holopainen ja tuomariston jäseninä Antti
Hyvärinen ja Jussi Liski.
Lisätiedot
Juha Matti Holopainen, 040 7011 532, juhamatti.holopainen@laajasalonopisto.fi
Muutokset ja lisäykset ovat mahdollisia.