Maahanmuuttajien kielikoulutus alkaa tammikuussa – hae nyt!

SuoMa2 on intensiivinen kurssi, johon voi hakea kun osaa jo vähän suomea. Monet SuoMa2 -opiskelijat ovat käyneet alkeiskurssin Laajasalossa. Mukaan voi tulla uusia opiskelijoita, joiden osaaminen on samalla tasolla (kielitaitotaso A1.3). Seuraava kurssi on 15.1.–1.6.2018.

Lue lisää: SuoMa2.

SuoMa3 on intensiivinen suomen kielen ja kulttuurin jatkokurssi, jolla keskitytään erityisesti opiskelijan työelämävalmiuksien ja jatko-opintomahdollisuuksien parantamiseen. Kurssilla vieraillaan työpaikoilla, harjoitellaan sujuvampaa puhekieltä erilaisissa vaativissa puhetilanteissa (esim. työhaastattelut), opiskellaan työelämä- ja ammattisanastoa sekä hiotaan tekstitaitoja. Jokainen opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta työmarkkinaprofiilin laatimisessa ja jatkopolun suunnittelussa. Seuraava kurssi on 15.1.–1.6.2018.

Lue lisää: SuoMa3.

Molempiin koulutuksiin on haku käynnissä.

Valintakokeet 1.12.2017

Jätä viesti