Valtiotieteet

Valtiotieteiden linja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perehtyä valtiotieteisiin, yhteiskuntatieteisiin ja yhteiskuntaan sekä osallistua tehokkaaseen valintakoevalmennukseen. Hyvän pohjan antaa ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot. Valtiotieteiden opintolinja sopii myös aikuisopiskelijoille esim. koulutusvapaan ajaksi. Opintolinjalle valitaan pääsääntöisesti kaikki hakijat. Oma motivaatio on tärkein tie opinnoissa menestymiseen. Valintakoetta ei ole, joten täytä hakemus ja tule mukaan. Voit opiskella myös pelkkiä kansanopisto-opintoja. Yliopisto-opinnot ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia.

Tavoitteet

Lukuvuoden tavoitteena on, että jokainen opiskelija suorittaa kahden yliopistoaineen perusopinnot avoimessa yliopistossa ja pääsee opintovuoden jälkeen jatkamaan opintojaan yliopistossa joko valintakokeen tai avoimen väylän kautta eli suorittamiensa yliopisto-opintojen avulla ilman valintakokeita.

Tavoitteena on antaa monipuolinen kuva ja käsitys valtiotieteiden/yhteiskuntatieteiden opinnoista ja niiden suuntautumisvaihtoehdoista eri yliopistoissa sekä valmentaa opiskelijat jatko-opintoihin yliopistossa.

Yliopisto-opintojen lisäksi teemme runsaasti vierailuja ja kutsumme kiinnostavia henkilöitä opistolle vierailemaan.  Vierailuohjelmaan osallistuminen on suositeltavaa, mutta vapaaehtoista, jos haluaa keskittyä täysillä yliopisto-opintoihin.

Opiskelijat saavat itse suunnitella vierailuohjelman.

Keskeiset sisällöt

Voit valita kaksi seuraavista avoimen yliopiston perusopintokokonaisuuksista (25 opintopistettä): poliittinen historia, sosiaalitieteet, politiikka ja viestintä sekä yhteiskunnallinen muutos. Avoimen yliopiston opinnot voit suoraan hyväksilukea opinnoissasi, kun pääset yliopitoon.

Maaliskuussa alkaa valmennus eri yliopiston yhteiskuntatieteellisten/valtiotieteellisten aineiden valintakokeisiin. Valmennus järjestetään pienryhmissä sen mukaan mihin opiskelijat ovat hakemassa.

Opetuksen toteutus

Opetus toteutetaan Laajasalon opistossa lähiopintoina arkipäivisin. Avoimen yliopiston luentoja on ajoittain iltaisinkin. Saat luentoaikataulun aina hyvissä ajoin. Ohjattua opetusta on keskimäärin viisi tuntia päivässä.

Opettajat

Marjukka Vainio-Rossi on toiminut kansanopistossa Valtiotieteiden linjanjohtajana elokuusta 2003 lähtien. Syksyllä 2016 hän siirtyi opiskelijoidensa kanssa Laajasalon opistoon, jolloin myös opiskelijat vaihtoivat opiskelupaikkaansa kokenutta opettajaa seuraten.

Laajasalon opisto tarjoaa erinomaiset puitteet Valtiotieteiden opiskeluun. Upouusi luokkatila, sijainti meren rannalla ja lyhyt metromatka Helsingin keskustaan mahdollistavat erinomaiset puitteet opiskelulle sekä mielenkiintoisen ja monipuolisen retkiohjelman.

Marjukka on koulutukseltaan YTM ja FM. Lisäksi hänellä on opettajan ja rehtorin pätevyys. Marjukalla on yliopisto-opettajan pätevyys kaikkiin linjalla opetettaviin aineisiin.

Tuntiopettajaksi palkataan vain parhaita ja kokeneita huippuammattilaisia. Osa heistä on Marjukan entisiä opiskelijoita, jotka ovat jo valmistuneet yliopistosta ja tehneet opettajaopinnot. Pari kertaa lukuvuodessa opettajina on myös Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, jotka tekevät opettajaopintoihinsa liittyvän harjoittelun Laajasalon opistossa. Valinnaisilla kielikursseilla opettavat ammattitaitoiset ja pätevät kielten opettajat.

Keskeiset sisällöt

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan vaatimusten mukaan:

Sosiaalitieteiden perusopinnot (25 op)
Sisältää opintoja seuraavista aineista:
Sosiaalipsykologia
Sosiaalityö
Sosiologia
Yhteiskuntapolitiikka
Väestötiede
Kriminologia

Politiikan ja viestinnän perusopinnot (25 op)
Sisältää opintoja seuraavista aineista:
Valtio-oppi
Politiikan tutkimus
Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus
Maailmanpolitiikka
Viestintä

Halutessasi voit myös tehdä politiikan ja organisaatioiden/tai viestinnän opintokokonaisuudet (25 op).

Yhteiskunnallinen muutos, opintojaksoja (15 tai 25 op)
Sisältää opintoja seuraavista aineista:
Poliittinen historia
Talous- ja sosiaalihistoria
Antropologia
Kehitysmaatutkimus

Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vaatimusten mukaan:

Poliittinen historia (25 op)

Monipuolisesti Suomen, Euroopan ja maailman historiaa sekä perehtymistä historiantutkimukseen.

Lisäksi vapaaehtoisia kielikursseja:

Turun avoin yliopisto: Suomen kielen kirjallinen viestintä ja puheviestintä
Helsingin avoin yliopisto: Tieteellinen kirjoittaminen ja englannin kieli

Mitä hyötyä opinnoista on?

Kaikki Laajasalon opistossa tehdyt avoimen yliopiston opintopisteet kelpaavat sellaisenaan kaikissa Suomen ja koko EU-alueen yliopistoissa ja voit suoraan hyväksilukea ne osaksi tutkintoasi, vaikka opiskelisit mitä ainetta ja missä yliopistossa tahansa.

Valmennuskurssi

Maaliskuussa alkaa intensiivinen valmennus eri yliopistojen yhteiskuntatieteellisten/valtiotieteellisten aineiden valintakokeisiin. Valmennus järjestetään pienryhmissä sen mukaan mihin opiskelijat ovat hakemassa. Pienryhmän maksimikoko on 7 opiskelijaa. Jos useampi hakee samaan kohteeseen, perustetaan kaksi ryhmää.

Opit lukuvuoden aikana valtavasti akateemisia taitoja: Kuinka tenttiin luetaan, vastataan, miten akateemista tekstiä tuotetaan jne. yms. Valmennuksen alkaessa kaikki nämä lukuvuoden aikana opitut taidot otetaan käyttöön ja valmennukseen panostetaan kymmenen viikon ajan ihan täysillä.

Laajasalon opiston valmennuksessa opetustunteja, harjoituspääsykokeita, henkilökohtaista palautetta ja ohjausta on huomattavasti enemmän kuin minkään kaupallisen tahon järjestämässä valmennuksessa.

Myös tulokset puhuvat puolestaan. Marjukka Vainio-Rossi on keväästä 2004 lähtien valmentanut opiskelijoita Valtsikaan ja muihin Suomen yliopistojen yhteiskuntatieteellisiin tiedekuntiin. 90 prosenttia Marjukan opiskelijoista on joka vuosi päässyt yliopistoon.

Marjukan entisistä kansanopisto-opiskelijoista yli 300 opiskelee/opiskeli yliopistossa. Suurin osa on Helsingin yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Marjukan opiskelijoita toki on kaikissa Suomen yliopistoissa.

Alumnitoiminta

Joka vuosi tammikuun alussa järjestetään alumnitapaaminen, johon kutsutaan kaikki Marjukan opiskelijat vuodesta 2003 lähtien. Se tarjoaa opiskelijoille oivan mahdollisuuden verkostoitumiseen. Lisäksi entiset opiskelijat antavat nykyisille hyviä vinkkejä valintakokeisiin valmistautumiseen ja kertovat omista yliopisto-opinnoistaan.

Alumneille myös tiedotetaan kiinnostavista työpaikoista ja harjoittelumahdollisuuksista, joista Marjukka tietää yhteiskuntasuhteidensa ansiosta.

Opetuksen toteutus

Opetus toteutetaan Laajasalon opistossa pääsääntöisesti lähiopintoina arkipäivisin Opetusta, etenkin avoimen yliopiston opetusta, on ajoittain iltaisinkin. Saat luentoaikataulun aina hyvissä ajoin. Laajasalon opistossa ohjattua opetusta on keskimäärin viisi tuntia päivässä.

Kaikki Laajasalon opiston järjestämä opetus on lähiopetusta. Osa avoimen yliopiston opetuksesta järjestetään verkko-opetuksena.

Mitä opiston jälkeen?

Opintokevään jälkeen opiskelijalla on käsitys valtiotieteellisestä/yhteiskuntatieteellisestä alasta ja suuri todennäköisyys päästä jatkamaan opintojaan yliopistossa

90 prosenttia linjan opiskelijoista pääsee yliopistoon. Jos kuuluisit siihen kymmeneen prosenttin, joka ei pääse, niin sinusta pidetään huolta silti. Marjukka auttaa, neuvoo ja opastaa siinä, miten voit tehdä väyläopinnot ja päästä yliopistoon. Jokainen linjan käynyt on myös tervetullut valmennuskurssille uudelleen, jos ei ensimmäisellä hakukerralla onnistu.

Opintomaksu

Opintomaksun voi maksaa kerralla tai pienemmissä erissä. Opintoihin voi hakea KELAn toisen asteen opintotukea eli opintorahaa, opintolainaa ja asumistukea. Toisen asteen opintotuki ei vähennä korkeakouluopintojen tukikuukausia.

Laajasalon opiston jälkeen voit edelleen hakea yliopiston ensikertalaiskiintiössä.

Opintomaksuun sisältyy kaikki opetus, 55 opintopisteen verran avoimen yliopiston opintoja. Opintojasi tuetaan kaikin mahdollisin tavoin, koskaan et joudu tekemään mitään yksin. Opintomaksuun sisältyy lounas jokaisena koulupäivänä, kaikki opinto-ohjelmassa mainitut retket, vierailut ja vierailijat.

Kaikki opetusmateriaalit ovat ilmaisia. Tenttikirjat voit lainata ilmaiseksi Helsingin yliopiston Kaisa-kirjastosta. Käymme heti lukuvuoden alussa tutustumassa yliopiston kirjastoon.

Seuraa Valtiotieteiden linjaa Facebookissa.

Aika:
14.8.2019–29.5.2020

Opintomaksu: 3610 €

ILMOITTAUDU OPISKELIJAKSI

Opintomaksut >
Opintojen rahoitus >
Tietoa hakemisesta > 

Kysy lisää
Marjukka Vainio-Rossi
puh. 050 462 0723
marjukka.vainio-rossi@laajasalonopisto.fi

Ilmoittaudu Valtiotieteiden linjan opiskelijaksi. 

ILMOITTAUDU