Kasvatustiede

Kasvatustieteen linja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perehtyä kasvatustieteeseen ja erityispedagogiikkaan, ovat kiinnostuneita opetusalan töistä, tahtovat tutustua vaihtoehtopedagogisiin suuntauksiin sekä osallistua tehokkaaseen valintakoevalmennukseen. Hyvän pohjan antaa ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot. Kasvatustieteen opintolinja sopii myös aikuisopiskelijoille esim. koulutusvapaan ajaksi. Opintolinjalle valitaan pääsääntöisesti kaikki hakijat. Oma motivaatio on tärkein tie opinnoissa menestymiseen. Valintakoetta ei ole, joten täytä hakemus ja tule mukaan!

Tavoitteet

Lukuvuoden tavoitteena on, että jokainen opiskelija suorittaa kahden yliopistoaineen perusopinnot avoimessa yliopistossa ja pääsee opintovuoden jälkeen jatkamaan opintojaan yliopistossa valintakokeen kautta. Tavoitteena on antaa monipuolinen kuva ja käsitys kasvatustieteellisistä opinnoista ja niiden suuntautumisvaihtoehdoista eri yliopistoissa sekä valmentaa opiskelijat jatko-opintoihin yliopistossa. Yliopisto-opintojen lisäksi teemme vierailuja ja kutsumme kiinnostavia henkilöitä opistolle vierailemaan

Keskeiset sisällöt

Voit valita avoimen yliopiston perusopintokokonaisuuksista (25 opintopistettä) kasvatustieteen ja erityispedagogiikan. Avoimen yliopiston opinnot voit suoraan hyväksi lukea opinnoissasi, kun pääset yliopistoon.

Tutustu tarkemmin kasvastustieteen opintoihin.
Tutustu tarkemmin erityispedagogiikan opintoihin.

Huhtikuussa alkaa VAKAVA-valmennus joka tähtää opetusalan yliopistollisiin valintakokeisiin. Kurssilla on mahdollista valmistautua Helsingin, Jyväskylän, Lapin ja Turun yleisen kasvatustieteen koulutusohjelmiin sekä lisäksi kaikkiin muihin koulutusohjelmiin, jotka ovat mukana VAKAVA -yhteisvalinnassa.

Opetuksen toteutus

Kaikki Laajasalon opiston järjestämä opetus on lähiopetusta. Ohjattua opetusta on keskimäärin viisi tuntia päivässä. Osa avoimen yliopiston opetuksesta järjestetään verkko-opetuksena. Saat opetusaikataulun aina hyvissä ajoin.

Laajasalon opisto antaa erinomaiset lähtökohdat kasvatustieteen opiskeluun. Sijainti meren rannalla ja lyhyt metromatka Helsingin keskustaan tarjoavat kätevät puitteet opiskelulle sekä mielenkiintoisen ja monipuolisen retkiohjelman.

Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan vaatimusten mukaan

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
Perusopinnoissa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä eri näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja rakentaa ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
Kasvatuspsykologia 4 op
Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op
Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op
Perusopintoja järjestetään monimuoto-opintoina ja lähiopetuksena.

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Perusopinnoissa perehdytään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta ja poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista, elämänkaaren eri aikoina.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Erityispedagogiikan perusteet 5 op
Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op
Oppimisen edellytykset 3 op
Perusopintojen kirjallisuus 7 op
Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op
Perusopinnot järjestetään monimuoto-opintoina ja verkko-opintoina

Mitä hyötyä opinnoista on?

Kaikki Laajasalon opistossa tehdyt avoimen yliopiston opintopisteet kelpaavat sellaisenaan kaikissa Suomen ja koko EU-alueen yliopistoissa ja voit suoraan hyväksi lukea ne osaksi tutkintoasi, vaikka opiskelisit mitä ainetta ja missä yliopistossa tahansa.

Opit lukuvuoden aikana valtavasti akateemisia taitoja: kuinka tenttiin luetaan, vastataan, miten akateemista tekstiä tuotetaan jne. VAKAVA-valmennuksen alkaessa kaikki nämä lukuvuoden aikana opitut taidot otetaan käyttöön ja valmennukseen panostetaan ihan täysillä.

Mitä opiston jälkeen?

Opintokevään jälkeen opiskelijalla on käsitys kasvatustieteellisestä alasta ja mahdollisuus päästä jatkamaan opintojaan yliopistossa

Opintomaksu

Opintomaksun voi maksaa kerralla tai pienemmissä erissä. Opintoihin voi hakea KELAn toisen asteen opintotukea eli opintorahaa, opintolainaa ja asumistukea. Toisen asteen opintotuki ei vähennä korkeakouluopintojen tukikuukausia.

Laajasalon opiston jälkeen voit edelleen hakea yliopiston ensikertalaiskiintiössä.

Opintomaksuun sisältyy kaikki opetus, 50 opintopisteen verran avoimen yliopiston opintoja. Opintojasi tuetaan kaikin mahdollisin tavoin, koskaan et joudu tekemään mitään yksin. Opintomaksuun sisältyy lounas jokaisena koulupäivänä, kaikki opinto-ohjelmassa mainitut retket, vierailut ja vierailijat.

Kaikki opetusmateriaalit ovat ilmaisia. Tenttikirjat voit lainata ilmaiseksi Helsingin yliopiston Kaisa-kirjastosta. Käymme heti lukuvuoden alussa tutustumassa yliopiston kirjastoon.

Seuraava lukuvuosi:
14.8.2019–29.5.2020

Opintomaksu: 3610 €

ILMOITTAUDU OPISKELIJAKSI

Opintomaksut >
Opintojen rahoitus >
Tietoa hakemisesta > 

Kysy lisää
Heidi Alamiekkaoja
puh. 050 462 6709
heidi.alamiekkaoja@laajasalonopisto.fi

Laajasalon opisto on ihana koulu! Opiskelijat todella huomioidaan yksilöinä.

Edellisistä opinnoista olikin jo vierähtänyt aikaa. 80-luvulla opiskelin peruskoulussa ja seuraavaksi sitten Laajasalon opistossa 2018-2019 Turun avoimen yliopiston perusopintoja erityispedagogiikkaan ja kasvatustieteisiin.

Anne, 52, Kasvatustieteen opiskelija

Ilmoittaudu Kasvatustieteen opiskelijaksi. 

ILMOITTAUDU