Tapahtumatuotanto

Opiskelu antaa tapahtumatuotannon alalla ja tuottajan työssä tarvittavia perustietoja ja -taitoja sekä käytännön osaamista. Opinnoissa tutuksi tulevat projektinhallinta, markkinoinnin ja viestinnän työkalut sekä erilaiset tapahtumatyypit, monialainen yhteistyö ja tuottajan työn vaihtelevat toimenkuvat. Tietoja ja taitoja pääset kokeilemaan ja oppimaan lisää myös käytännössä ja vuorovaikutuksessa erilaisten toimijoiden kanssa. Opit ymmärtämään tapahtuman tuottamista erilaisissa ympäristöissä sekä verkostoissa ja toimimaan niissä. Opinnot antavat hyvän pohjan jatko-opintoihin tai alan töihin.

Seuraava lukuvuosi:
20.8.2018–29.5.2019

Seuraavat valintakokeet:
12.6.2018 (täydennyshaku 7.8.)

Opintomaksu: 3610 €

ILMOITTAUDU VALINTAKOKEESEEN

Opintomaksut >
Opintojen rahoitus >
Tietoa hakemisesta > 

Kysy lisää
Juha Matti Holopainen
puh. 040 701 1532

Opintojen sisältö

 • markkinointi
 • projektinhallinta
 • tapahtumatuotanto (mm. esiintyjät, hallinto, sisällöntuotanto, talous, tilat, turvallisuus, tekniikka)
 • tapahtumatyypit ja -ympäristöt
 • viestintä (kirjallinen ja puheviestintä, mediat, vuorovaikutustaidot)
 • vierailut (tapahtuma-alan toimijat, tilat, tilaisuudet)
 • yhteistyö ja verkostot

Tavoite

 • oppia tapahtumatuotannon onnistumisen vaatimat perusasiat niin teorian kuin käytännön kautta
 • oppia tuottajan perustaitoja ja ymmärtää luovan alan työkuvan moninaisuus sekä löytää omat vahvuudet siinä
 • ymmärtää laajasti erilaisia tapahtumatyyppejä ja niiden tarvetta sekä toimintaympäristöjä sekä oppia toimimaan niissä
 • kehittää vuorovaikutustaitoja ja oppia tekemään yhteistyötä monialaisesti erilaisten ihmisten ja toimijoiden kanssa

Toteutus

Tapahtumatuotannon opiskelu on lähiopetusta ja käytännön projekteja. Pääosin opiskelu tapahtuu päivisin, mutta tapahtumien tarpeiden mukaan myös ajoittain iltaisin ja viikonloppuisin. Opinnoissa keskeistä on toiminnallisuus, yritteliäisyys ja yhteistyö. Projekteissa opiskelija pääsee käyttämään kokemuksellisesti kaikkea muussa opetuksessa saamiaan tietoja ja kokeilemaan taitojaan sekä kokemaan elämyksiä. Tuotannot toteutetaan aina opettajien ohjauksessa ja lähtökohtana on opiskelijan luovan toimijuuden tukeminen. Lukuvuoden aikana opiskelijat tekevät yhteistyötä niin opiston muiden opintolinjojen ja opiskelijoiden kuin erilaisten  tapahtuma-alan ammattilaisten kanssa. Lukuvuoden aikana vierailemme monenlaisissa tapahtumissa ja niitä tuottavissa organisaatioissa ja tutustumme tapahtumatuotannon laajaan kenttään ja toimijoihin.
 

Sosiaalinen media

Laajasalon opiston ja viestinnän koulutuksen somevirtaa.

Ilmoittaudu Tapahtumatuotannon valintakokeisiin. 

ILMOITTAUDU