Media ja viestintä

Media ja viestintä

-Kirjoittava toimittaja ja tiedottaja

Milloin?
20.8.2018 – 29.5.2019

Kenelle?

Opintolinja sopii kaikille tiedottamisesta, journalistisesta kirjoittamisesta ja toimittamisesta kiinnostuneille.

HUOM! Media ja viestintä –linja on mahdollisuus suorittaa pääosin etätyönä, esimerkiksi oman työn ohella, muutamaa viikon-kahden lähiopetusjaksoa lukuun ottamatta. Nämä sovitaan medialinjojen vastaavien tuottajien kanssa erikseen. Jos tämä vaihtoehto kiinnostaa, ota sähköpostitse yhteyttä linjan vastaavaan tuottajaan antti.kauranne(at)laajasalonopisto.fi

Tavoitteet

Tavoitteena on saada perusvalmiudet toimittajan ja tiedottajan työhön.

Keskeiset sisällöt

Sisältöihin kuuluvat journalistinen prosessi eli kirjoittamisen kokonaisuus jutun ideoinnista sen toteuttamiseen, erilaiset juttutyypit, haastattelutekniikat ja äänityöskentelyn ja hyvä lehtimiestapa. Vuodessa käydään läpi seikkaperäisesti toimittajan sekä tiedottajan työnkuvat.

Lisäksi opintokokonaisuuteen kuuluu digivalokuvauksen ja -videokuvauksen perusteet, kuvamateriaalin editointi, käytännön yhteistyö valokuvaajan ja kuvatoimittajan kanssa ja digitaalinen julkaisuprosessi verkkomediassa.

Toteutus

Opintolinjan suorittaminen sisältää lähiopetusta arkisin päiväsaikaan sekä itsenäistä työskentelyä lähiopetuksen jälkeen.  Opiskelu sisältää luentoja, ryhmätyöskentelyä, oppimistehtäviä sekä runsaasti käytännönläheisiä ideointi- ja kirjoitustehtäviä. Lisäksi tehdään luovuusharjoitteluja ja jutturakenteen kehittelyä.

Opintohin sisältyy työssäoppimisjaksoja, jotka antavat perspektiiviä alalle ja avaavat ovia työelämään. Työssäoppimisessa käytetään opittuja taitoja käytännössä ja tutustutaan alan ammattilaisten arkeen.Työelämän koulutusjaksojen paikat haetaan sanoma- tai aikakauslehdistä, muista medioista tai yhteisöjen tiedotusorganisaatioista.

Opettajat

Opintolinjasta vastaa päätoimittaja Antti Kauranne. Lisäksi linjalla vierailee alan ammattilaisia tuntiopettajina.

Yhteistyökumppanit

Syksyn yhteisöviestintäosuudessa yhteistyökumppaneita ovat erilaiset järjestöt. Kevään työelämäjakso toteutetaan erilaisissa viestintäorganisaatioissa. Mukana on monenlaisia toimijoita suurista mediataloista paikallislehtiin. LIsäksi yhteistyötä tehdään opintolinjojen sekä oppilaitosten välillä omilla mediakanavillamme eli Kaupunkikanavalla, KaupunkiTv:ssä ja Kaupunkiradiossa.

Opintomaksu

Lukuvuoden opintomaksu on 3610,00€
Maksu suoritetaan kahdeksassa erässä.
Opintoihin voi hakea opintotukea.

Kysy lisää
Antti Kauranne
050 468 2153
antti.kauranne[ät]laajasalonopisto.fi

Lue lisää

Opintomaksut
Opintojen rahoitus
Tietoa hakemisesta
Ilmoittaudu valintakokeeseen

Sosiaalinen media

Laajasalon opiston ja viestinnän koulutuksen somevirtaa.