Pelituotanto

Pelilinjalla opiskellaan kokopäiväisesti videopelien tekemistä. Opiskelu on intensiivistä, käytännönläheistä, ja tähtää korkeatasoiseen osaamiseen josta on konkreettista hyötyä peliteollisuudessa tai jatko-opinnoissa. Alkuvuonna tutustutaan laajasti pelikehityksessä tarvittavien taitojen perusteisiin. Opintojen tärkein osa on tiimityönä tehtävät peliprojektit, joiden kesto on kahdesta kuukaudesta yhteen viikonloppuun. Vuoden lopussa aktiivisella opiskelijalla on portfoliossaan n. 10 toimivaa peliprototyyppiä.

Kenelle?

Linjalla opiskelee pelien tekemisestä innostuneita, motivoituneita aikuisia. Erilaisuus on vahvuus, ja ikähaarukka on ollut 18-50. Minimivaatimukset ovat ryhmätyökyky ja siedettävä suomen sekä englannin taito. Harvalla opiskelijalla on ennestään kokemusta pelien tuotannosta, ja vaikka lähes kaikki ovat peliharrastajia, pelaamistaustakaan ei ole välttämätön. Linja sopii erityisen hyvin ihmiselle jolla on jo harraste-, opiskelu- tai työtausta esim. piirtämisestä, ohjelmoinnista tai musiikista, ja joka haluaa kehittää ja soveltaa osaamistaan pelien tekemiseen. Näistä varsinkin ohjelmointia oppii linjan aikana pitkälle täysin nolliltakin, kunhan on siihen sopivat taipumukset; useimmilla linjalla ohjelmointiin keskittyvillä ei ole aiempaa kokemusta.

Sisällöistä

Peruskursseina käydään läpi pelisuunnittelua, peliohjelmoinnin perusteita, 2D- ja 3D-grafiikkaa, kirjoittamista, hahmosuunnittelua ja kerrontaa, animaatiota ja äänituotantoa.

Suurin osa työstä on digitaalista, mutta esim. pelidesignopinnoissa tehdään myös lauta- ja korttipelejä, ja grafiikan opinnoissa klassista piirtämistä. Projektitöiden keskeisin sisältö kaikille on hyväksi pelitiimin jäseneksi kehittyminen ja oman erikoisosaamisen soveltaminen, mutta projekteihin liittyy myös esim. versionhallintatyökalujen osaaminen. Pidemmissä projekteissa osa opiskelijoista toimii projektinhallinta- ja johtamisrooleissa. Syventävää opiskelua tehdään projektitöiden lomassa erillisinä kursseina, mutta paljon myös itsenäisenä oppimisena oppilaan omien tavoitteiden mukaan. Ohjausta ja lisähaasteita löytyy, mutta oma aktiivisuus on oleellista että opinnoista saa kaiken hyödyn irti.

Työkalut ja alustat

Työkaluina peliprojekteihin käytetään pääsääntöisesti Unity-pelimoottoria ja C# -ohjelmointikieltä. Myös grafiikan ja äänen opetustyökalut ovat ammattilaistasoa, esim. Adobe Photoshop ja muut Adoben ohjelmistot 2D-työskentelyyn, Autodesk 3D Studio Max ja Mudbox 3D-mallinnukseen ja Avid Pro Tools äänieditointiin. Omien mieltymysten mukaan oppilaat voivat itsenäisesti käyttää muitakin työkaluja, esim. Blender tai Maya 3D-mallinnuksessa.

Peliprojekteja tehdään PC-koneille, keinotodellisuuslaitteille (tällä hetkellä HTC Vive roomscale-järjestelmä, Oculus Rift ja Samsung GearVR), mobiililaitteille ja suoraan web-sivuilta pelattavaksi.

Opettajat ja kouluttajat

Linjanvetäjä Yrjö Peussalla on vuosien kokemus peli-, grafiikka- ja muun ohjelmoinnin, pelidesignin ja virtuaalitodellisuuden opettamisesta Aalto-yliopistolla ja muissa oppilaitoksissa. Grafiikan opetuksen päävastuussa on tuntiopettaja Nick Sweetman, joka on peligraafikkouran jälkeen opettanut n. 10v suomalaisissa pelikoulutusohjelmissa, 3D-peligrafiikasta vastaa Andrei Rodriguez (3D-peligraafikko ja animaattori, Aalto-yliopisto) ja äänisuunnittelusta Veli Laamanen (äänisuunnittelija; co-founder, Muro Studios).

Linjalla ovat vierailleet opettamassa myös mm. Teemu Vilén (game designer, Kuuasema), Juha Huhtakallio (pelikoulutusohjelman johtaja, Metropolia AMK), Jarkko Rissanen (dokumenttitoimittaja, Yleisradio; ääni ja dramaturgia, Laajasalon opisto).

Kuinka linjalle pääsee opiskelemaan?

Helmikuussa 2018 alkavalle linjalle voi hakea pitkin syksyä 2017. Pelilinjasta kiinnostuneen kannattaa aloittaa täyttämällä perustietolomake:

http://bit.ly/pelilinja2018

Jos on näyttöjä harrasteista, töistä tms., niitä voi lähettää linkkeinä sähköpostilla (yrjo.peussa@laajasalonopisto.fi) heti täytettyään perustietolomakkeen. Riittävän vahvoilla näytöillä/taustoilla opiskelupaikan saattaa saada varmistettua ilman erillisiä kokeita. Useimmat hakijat käyvät kuitenkin valintakoepäivässä (ilmoittautumislomake) missä voi vapaaehtoisilla koeseteillä (piirtäminen, pelidesign) osoittaa potentiaaliaan. Ennen linjalle pääsyä kaikki hakijat haastatellaan henkilökohtaisesti joko koepäivässä tai muuten; suomen ja englannin riittävä osaaminen tarkistetaan samalla.

Jos hakuprosessissa on epäselvää, arveluttaa onko linja itselle sopiva paikka tms., soittakaa ja kysykää!

Valintapooli

On normaalia että hakija täyttää minimiedellytykset mutta näytöt tai koetulokset eivät ole vielä niin vahvoja että paikka varmistuisi heti. Tällöin hakijat ovat ns. valintapoolissa mistä linjan jäljelläolevat paikat täytetään ennen joulua, viimeisen julkisen koepäivän jälkeen.

On kuitenkin suositeltavaa treenata ja pyrkiä varmistamaan paikkansa jo aiemmin. Kokeiden jälkeen saa vapaasti lähettää lisää matskua näytille, kts. vinkit seuraavasta osiosta. Pienikin aktiivisuus on eduksi ja arviointi on kokonaisvaltaista.

Hakijat ja valitut: Taitojen kehittäminen

Monenlaisista taidoista on hyötyä, mutta erityisesti sitä osaamista kannattaa esittää mihin haluaa opinnoissaan syventyä. Esim. grafiikasta kiinnostuneen parasta näyttöä ovat itse tehdyt piirrokset, 3D-mallit, animaatiot ym. Pelidesign -potentiaalia voi osoittaa esim. peleihin tehty kenttämodaus tai luova kirjoittaminen. Vaativat opintosuoritukset, työkokemus, harrasteet ym. ovat myös meriittejä vaikkeivät suoraan liittyisi pelituotantoon.

Mitä paremmilla taidoilla linjan aloittaa, sitä pidemmälle on edellytykset vuoden aikana kehittyä. Linjalle jo valittujen kannattaa siis myös treenata, jos luppoaikaa on. Ohjelmoinnista on nykyisin tarjolla runsaasti hyviä ilmaisia materiaaleja ja nettikursseja, ja lähes kaikki työkalut ovat ilmaisia yksityiskäyttöön. Esimerkiksi linjalla käytettävän Unity -pelimoottorin saa ladattua vapaasti. Grafiikkaan suositeltavaa harjoitusta ovat esimerkiksi perinteinen piirustus ja maalaus. Hakijat voivat kysyä esim. haastattelun yhteydessä lisäneuvoja siitä mihin kannattaa panostaa.

Seuraava lukuvuosi:
14.8.2019–29.5.2020

Opintomaksu: 3610 €

ILMOITTAUDU VALINTAKOKEESEEN

Opintomaksut >
Opintojen rahoitus >
Tietoa hakemisesta > 

Kysy lisää
Yrjö Peussa
puh. 050 531 1222
yrjo.peussa@laajasalonopisto.fi

Opintojen sisältö

  • peliprojektit
  • pelidesign monilta näkökulmilta; pelikulttuuri
  • peliohjelmointi
  • 2D- ja 3D-grafiikkatuotanto
  • hahmosuunnittelu ja animaatio
  • äänisuunnittelu
  • PC-, virtuaalitodellisuus- ja mobiilipelit
  • verkostoituminen, yritys-, tapahtuma- ja oppilaitosvierailut
  • mahdollisuuksien mukaan erikoisprojektit yhteistyötahojen kanssa

Tavoite

Vahva käytännön osaaminen ja tiimityökyky, relevantti teoriapohja jatkoon, pelitaiteen ja -tekniikan ymmärtäminen ja arvostaminen. Opinnot skaalautuvat opiskelijan henkilökohtaisten lähtökohtien ja tavoitteiden mukaan, ja haaste ei lopu kesken. Alan vaativuuden takia useimmat erikoistuvat projekteissa ja syventävissä opinnoissa yhteen osa-alueeseen kuten ohjelmointiin tai grafiikkaan, mutta peruskurssien sisällön hyvin omaksumalla kykenee yksinkin pienimuotoiseen pelikehitykseen.

Toteutus

Valtaosa opinnoista lähiopetuksena ja -työskentelynä päivisin klo 9-16 välillä. Päiväopetuksen lisäksi vuoden aikana vietetään muutama viikonloppu game jamien merkeissä sekä tehdään vierailuja yrityksiin ja tapahtumiin. Perusopinnot ovat kurssimuotoisia ja peliprojektit ohjattua mutta itsenäistä ja omatahtista tiimityöskentelyä. Kokonaisuutena opiskelu on intensiivistä, eikä sitä ole suositeltavaa yhdistää esim. jatkuvaan iltavuorotyöhön. Kaiken liikenevän ajan voi käyttää tuottavasti projekteihin ja syventäviin opintoihin. Opiston tilat ovat käytettävissä aina iltaan asti.

Sosiaalinen media

Laajasalon opiston ja pelilinjan somevirtaa

Ilmoittaudu Pelituotannon pääsykokeisiin. 

ILMOITTAUDU