Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu

Kuvallisen viestinnän ja graafisen suunnittelun -linjalla saat nykypäivän kuvallisen alan vaatiman moniosaamisen. Lukuvuoden mittaisessa monipuolisessa koulutuksessa pääset heti kiinni käytännön tekemiseen: opit omaksumaan välineet monipuoliseen kuvalliseen työskentelyyn eri tekniikoilla ja kuvallisten keinojen hyödyntämisen omassa ilmaisussa. Kuvallisen viestinnän ja graafisen suunnittelun -linja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kuvallisen alan kysymyksistä ja asioista. Linja sopii valmistavaksi vuodeksi alan ammatteihin johtaviin opintoihin pyrkiville, entisen osaamisen täydentämiseen ja päivittämiseen sekä aluksi kokonaan uudelle uralle suuntautumiseen.

Hieno vuosi takana! Mitä edessä?

Valtaosa kuvallisen viestinnän ja graafisen suunnittelun linjalla opiskelleista aloittaa seuraavana syksynä opinnot eri taiteen opinahjoissa ympäri Suomea. Näitä ovat Aalto-yliopiston taiteiden alat, Lahden amk:n muotoiluinstituutti, Metropolian visuaalinen viestintä, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Keudan Pekka Halosen akatemia, Saimaan amk:n kuvataiteen koulutusohjelma ja Savonian amk:n muotoilun koulutusohjelma.

Muutamat meillä tänä vuonna opiskelleista pääsivät muille aloille opiskelemaan ja muutamat eivät hakeneet ollenkaan opiskelupaikkaa.

Onnea ja menestystä kaikille jatko-opiskelupaikan saaneille ja muille teille lähteville!

Seuraava lukuvuosi:
20.8.2018–29.5.2019

Seuraavat valintakokeet:
13.6.2018 (täydennyshaku 8.8.)

Opintomaksu: 3610 €

ILMOITTAUDU VALINTAKOKEESEEN

Opintomaksut >
Opintojen rahoitus >
Tietoa hakemisesta > 

Kysy lisää
Vesa Ilmaranta
puh. 040 739 3795
vesa.ilmaranta@laajasalonopisto.fi

Opintojen sisältö

 • maalaus
 • piirustus
 • värioppi
 • valokuvauksen perus- ja jatkokurssi
 • rakennettu valokuva
 • graafisen suunnittelun perusteet
 • kuvailmaisun keinot
 • kuvitus
 • sarjakuva
 • taidegrafiikka
 • puupiirros
 • kuvajournalismi
 • portfolio
 • kuvankäsittely
 • taitto
 • digitaalinen kuvitus

Tavoite

 • oppia kuvallisen alan perustiedot ja -taidot, jotka antavat hyvän pohjan monipuolisiin visuaalisten alojen jatko-opintoihin
 • omaksua välineet monipuoliseen kuvalliseen työskentelyyn eri tekniikoilla
 • hyödyntää kuvallisia keinoja omassa ilmaisussa

Toteutus

Päivisin tapahtuvana lähiopetuksena pienryhmissä. Opiskelu koostuu luennoista ja käytännön harjoituksista. Lisäksi opintoihin kuuluvat orientoivat opinnot, näyttelykäynnit ja vierailut, yhteisnäyttelyn toteuttaminen, ennakkotehtävät tai vaihtoehtoinen projekti.

Ilmoittaudu Kuvallisen viestinnän ja graafisen suunnittelun pääsykokeisiin. 

ILMOITTAUDU