Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu

Aika
14.8.2017-1.6.2018

Kenelle?

Linja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kuvallisen alan kysymyksistä ja asioista. Se sopii valmistavaksi vuodeksi alan ammatteihin johtaviin opintoihin pyrkiville, entisen osaamisen täydentämiseen ja päivittämiseen sekä aluksi kokonaan uudelle uralle suuntautumiseen.

Opiskelijoista suurin osa on ensimmäistä tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaansa tavoittelevia nuoria, mutta vuosikurssilla on yleensä mukana myös aikaisempia opintoja suorittaneita ja työkokemusta omaavia opiskelijoita.


Tavoitteet

– oppia kuvallisen alan perustiedot ja -taidot, jotka antavat hyvän pohjan monipuolisiin visuaalisten alojen jatko-opintoihin
– omaksua välineet monipuoliseen kuvalliseen työskentelyyn eri tekniikoilla
– kuvallisten keinojen hyödyntäminen omassa ilmaisussa
– visuaalisten alojen ennakko- ja pääsykoetehtävien harjoittelu ja valintakokeisiin valmistautuminen tai vaihtoehtoisesti   henkilökohtaisen, omista tarpeista lähtevän projektin toteuttaminen

 
Keskeiset sisällöt

Maalaus, piirustus, värioppi, valokuvauksen perus- ja jatkokurssi, rakennettu valokuva, graafisen suunnittelun perusteet, kuvailmaisun keinot 1 ja 2, kuvitus, sarjakuva, taidegrafiikka: puupiirros, kuvajournalismi, portfolio,
kuvankäsittely: Adobe PhotoShop,
taitto: Adobe InDesign,
digitaalinen kuvitus: Adobe Illustrator

Lisäksi opintohin kuuluvat orientoivat opinnot, näyttelykäynnit ja vierailut, yhteisnäyttelyn toteuttaminen, ennakkotehtävät tai vaihtoehtoinen projekti ja itsenäistä työskentelyä.

 
Koulutuksen toteutus

Opetus tapahtuu pienryhmissä ja koostuu luennoista sekä käytännön harjoituksista.
Ohjattua opiskelua on arkisin yleensä aikavälillä 9 – 16.

Opettajat

Linjan vastaavana opettajana toimii Vesa Ilmaranta, TaM. Lisäksi tuntiopettajina toimii useita taiteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita erikoisalojensa ammattilaisia.

Mitä opiston jälkeen?

Opintojen jälkeen suuri osa opiskelijoista jatkaa alalle tutkintoon johtavissa opinnoissa ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja korkeakouluissa.

Opintomaksu

Lukuvuoden opintomaksu on 3450,00€
Maksu suoritetaan kahdeksassa erässä.
Opintohin voi hakea opintotukea.

Kysy lisää

Vesa Ilmaranta
040-7393795
vesa.ilmaranta[ät]laajasalonopisto.fi

Opintomaksut
Opintojen rahoitus
Tietoa hakemisesta
Ilmoittaudu valintakokeeseen

Vuonna 2013-14 kuvislinjalla oli 23 opiskelijaa, joista 21 haki taidekouluihin.

Heistä 19 pääsi eteenpäin esikarsinnoista varsinaisiin pääsykokeisiin. Näistä 17 tuli valituksi eri kouluihin ja joillekin avautui useitakin opiskelupaikkoja.

Niistä kuudesta, jotka eivät ainakaan vielä ole jatkaneet taidekouluissa, kahdella on alan töitä, kaksi haki muihin opiskelupaikkoihin, yksi opiskelija pääsi pyrkimään kahteen taidekouluun ja pääsykokeissa loppuvaiheisiin asti, ja yhden opiskelijan perheeseen syntyi keväällä vauva, jota hän hoitaa nyt kotona.