Taiteen koulutus

Kuvallista, kirjallista ja esittävää taidetta laajasti

Laajasalon opiston taiteen koulutusohjelma sisältää elokuvataiteen, luovan kirjoittamisen ja kirjallisuuden sekä kuvataiteen, näyttelijäntyön, pelituotannon ja laulusolistin vuoden mittaiset opintokokonaisuudet.

Luovan alan päivälinjat alkavat elokuussa ja jatkuvat toukokuun loppuun, paitsi peituotannon linja, joka alkaa tammikuussa ja päättyy joulukuussa. Linjoilla opiskellaan arkisin päiväsaikaan. Taideopetus on monimuotoista ja sisältää runsaasti sekä ohjattuja, itsenäisesti toteutettavia projekteja ja tehtäviä, pari- ja ryhmätyöskentelyä että luentoja omassa ryhmässä. Opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus työskennellä monialaisissa, linjojen välisissä projekteissa.

Taiteen alojen opiskelu Laajasalon opistossa toteutuu vapaan sivistystyön raameissa. Oppikokonaisuuksien vastaavat opettajat ovat alansa asiantuntijoita, ja heillä on vankka kokemus toimialastaan ja sen kulttuurista.

Laajasalon opiston innostavassa, yhteisöllisessä ilmapiirissä on mahdollisuus henkilökohtaiseen palautteeseen ja yksilöllisten vahvuuksien ja kehittymistarpeiden huomioimiseen.

Tervetuloa perehtymään sinua kiinnostavaan taiteen alaan ja vahvistamaan osaamistasi projektinhallinnassa, työvälineiden tuntemuksessa – ja ennen kaikkea valitsemasi alan taiteellisessa ilmaisussa.

Kuva: Heikki Herlin