Toiminnallinen lukutaito

Milloin?

29.1.–15.6.2018, ma–pe klo 9.30–14.00 (keskimäärin 25 tuntia/ vko)

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu aikuisille kotoutujille,

  • joilla ei ole aiempaa opiskelukokemusta tai joiden koulutausta on vähäinen
  • jotka tarvitsevat luku- ja kirjoitustaidon koulutusta sekä suomen kielen ja viestintätaitojen opetusta
  • jotka tarvitsevat lukutaitoa ensisijaisesti arjen asioiden hoitamiseen
  • joiden arvioidaan hyötyvän erityisesti aktiiviseen toimintaan kytketystä opiskelusta ja
  • joilla on mahdollisesti erilaisia oppimisen ongelmia.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää läsnäoloa kurssilla kaikkina arkipäivinä.
Koulutus ei sisällä mahdollisuutta majoittua oppilaitoksen asuntolassa.

Suomen kielen opinnot

Opetus on luku- ja kirjoitustaidon, suomen kielen ja viestintätaitojen opetusta. Koulutus sisältää osallistumista Laajasalon opiston toimintaan opistoyhteisön jäsenenä sekä ohjattua yhdistys- ja/tai harrastustoimintaan tutustumista pääkaupunkiseudulla osana KSL-opintokeskuksen toteuttamaa yhteiskuntataitojen opetusta. Kurssin aikana opiskelija pääsee kokeilemaan vapaaehtoistyötä itseään kiinnostavassa paikassa.

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan ohjatusti TE-toimiston tai Sosiaalitoimiston kautta.
Opiskelijavalinnasta vastaa Laajasalon opisto.4

Lisätietoja

Opettaja Kaisa Häkkinen
kaisa.hakkinen@laajasalonopisto.fi

  • Koulutus on vapaan sivistystyön lukutaitokoulutusta, jonka tuottavat yhteistyössä Laajasalon opisto ja KSL-opintokeskus. Opetuspaikka on Laajasalon opisto, Kuukiventie 6, 00840 Helsinki.
  • Koulutus on Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen (2017) mukaista koulutusta.