SuoMa3 – Työelämän suomea

Työelämän suomea – SuoMa3

Intensiivinen suomen kielen ja kulttuurin jatkokurssi, jolla keskitytään erityisesti opiskelijan työelämävalmiuksien ja jatko-opintomahdollisuuksien parantamiseen. Kurssilla vieraillaan työpaikoilla, harjoitellaan sujuvampaa puhekieltä erilaisissa vaativissa puhetilanteissa (esim. työhaastattelut), opiskellaan työelämä- ja ammattisanastoa sekä hiotaan tekstitaitoja. Jokainen opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta työmarkkinaprofiilin laatimisessa ja jatkopolun suunnittelussa.

Meille on tärkeää, että opiskelija saavuttaa nopeasti hyvän suullisen kielitaidon. Se on avain kotoutumiseen niin vapaa-ajalla kuin työelämässäkin. Olemme Laajasalossa kehittäneet vuorovaikutukseen perustuvan oppimismenetelmän, jonka tehokkuudesta meillä on hyviä tuloksia. Opisto tarjoaa yhteisöllisen oppimisympäristön, jossa on mahdollista tutustua suomalaisiin ja käyttää kieltä päivittäin.

Kenelle?

Kurssi soveltuu opiskelijalle, jolla on vähintään suomen kielen taso A2.2. Opiskelijat valitaan tasotestin perusteella. 

Milloin?

Seuraava kurssi on 15.1. – 1.6.2018. Opetusta on maanantaista perjantaihin klo 10 – 14.30, yhteensä 24 tuntia viikossa. Talviloma on 19. – 23.2.2018.

Mitä maksaa?

Jos hakijalle on tehty kotoutumissuunnitelma, johon koulutus sisältyy, kurssi on opiskelijalle maksuton. Kysy lisää TE-toimistosta. 

Muille kuin kotoutumissuunnitelmalla opiskeleville kurssin hinta on 650 €
Hinta sisältää oppimateriaalin, vierailut ja päiväkahvin. 

Miten haen kurssille?

Täytä linkin takaa löytyvä lomake ja tule tasokartoitukseen.

Lisätietoja saat myös numerosta 050-4683073
tai sähköpostitse heikki.kononen@laajasalonopisto / anni.olander@laajasalonopisto.fi

SuoMa3 – No Finnish, no work? – Know Finnish,  now work(s)!

We offer an intensive Finnish course with a special emphasis on working life. During the course we visit workplaces, practice spoken Finnish in demanding situations (e.g. interviews), learn professional vocabulary and refine textual skills. Through personal student counselling we will brush up the students’ work profile and plan their next step on their careers.

We find it important that the students achieve fast good oral skills. Oral communication is the key in successful integration, both in working life and in leisure time as well. Throughout the years we have developed our own method of teaching Finnish and it has proven to be very effective. Our school provides an ideal environment for language studies as there are possibilities to interact with Finns in everyday life.

Who is it for?

This course is for those students who have at least the skill level A2.2. The students are chosen through a level test.

When?

The course is 24 hours a week starting January 15, 2018, classes from Monday to Friday between 10am and 2.30pm.

How do I apply for the course?

Register for Laajasalon opisto’s evaluation test, which consists of a written part and a short interview.

Use the electronic form to sign up. Welcome!