SuoMa3 – Työelämän suomea

Seuraava kurssi: 14.1.–31.5.2019

Työelämän suomea – SuoMa3

Intensiivinen suomen kielen ja kulttuurin jatkokurssi, jolla keskitytään erityisesti opiskelijan työelämävalmiuksien ja jatko-opintomahdollisuuksien parantamiseen. Kurssilla vieraillaan työpaikoilla, harjoitellaan sujuvampaa puhekieltä erilaisissa vaativissa puhetilanteissa (esim. työhaastattelut), opiskellaan työelämä- ja ammattisanastoa sekä hiotaan tekstitaitoja. Jokainen opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta työmarkkinaprofiilin laatimisessa ja jatkopolun suunnittelussa.

Meille on tärkeää, että opiskelija saavuttaa nopeasti hyvän suullisen kielitaidon. Se on avain kotoutumiseen niin vapaa-ajalla kuin työelämässäkin. Olemme Laajasalon opistolla kehittäneet vuorovaikutukseen perustuvan oppimismenetelmän, jonka tehokkuudesta meillä on hyviä tuloksia. Opisto tarjoaa yhteisöllisen oppimisympäristön, jossa on mahdollista tutustua suomalaisiin ja käyttää kieltä päivittäin.

Koulutukseen kuuluu lounas ja iltapäiväkahvit. 

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kotoutumissuunnitelman perusteella opiskeleville.  
Lue lisää TE-toimiston kotoutumispalveluista. 

Jos kurssilla on tilaa, myös muut kuin kotoutujat voivat osallistua. 

Kurssi soveltuu opiskelijalle, jolla on vähintään suomen kielen taso A2.2. Opiskelijat valitaan tasotestin perusteella. 

Milloin?

Opetusta on maanantaista torstaihin klo 10.00–14.30 ja perjantaisin klo 10.00-13.45, yhteensä 24 tuntia viikossa. 

Mitä maksaa?

Jos hakijalle on tehty kotoutumissuunnitelma, johon koulutus sisältyy, kurssi on opiskelijalle maksuton. Kysy lisää TE-toimistosta. 

Muille kuin kotoutumissuunnitelmalla opiskeleville kurssin hinta on 1805 €. Hinta sisältää oppimateriaalin, vierailut ja päiväkahvin. 

Miten haen kurssille?

Täytä linkin takaa löytyvä lomake ja tule tasokartoitukseen.

Tasokartoitus järjestetään 7.12.2018 klo 10.

Kysy lisää

Heikki Kononen
puh. 050 468 3073
heikki.kononen@laajasalonopisto.fi

Anni Olander
anni.olander@laajasalonopisto.fi

* * * * * * *

SuoMa3 – No Finnish, no work? – Know Finnish,  now work(s)!

We offer an intensive Finnish course with a special emphasis on working life. During the course we visit workplaces, practice spoken Finnish in demanding situations (e.g. interviews), learn professional vocabulary and refine textual skills. Through personal student counselling we will brush up the students’ work profile and plan their next step on their careers.

We find it important that the students achieve good oral skills fast. Oral communication is the key in successful integration, both in working life and in leisure time as well. Throughout the years we have developed our own method of teaching Finnish and it has proven to be very effective. Our school provides an ideal environment for language studies as there are possibilities to interact with Finns in everyday life.

Who is it for?

This course is for those students who have at least the skill level A2.2. The students are chosen through a level test.

When?

The course is 24 hours a week starting January 14, 2019, classes from Monday to Thursday between 10am and 2.30pm, Friday between 10am and 1.45pm.

How do I apply for the course?

Register for Laajasalon opisto’s level test, which consists of a written part and a short interview.

Use the electronic form to sign up. Welcome!

Level test: 7.12.2018 klo 10.

Ask more

Heikki Kononen
puh. 050 468 3073
heikki.kononen@laajasalonopisto.fi

Anni Olander
anni.olander@laajasalonopisto.fi