Koulunkäynnin ohjaaja

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Aika
14.8.2017–1.6.2018

Kenelle?

Koulutus on Sinulle, jos olet kiinnostunut ja soveltuva työskentelemään opetus- ja kasvatusalalla erilaisten ihmisten kanssa. Alalla tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, luovuutta sekä kykyä sopeutua vaihteleviin tilanteisiin.

Hakijalta edellytetään ylioppilastutkintoa, ammatillista perustutkintoa tai peruskoulua ja alan työkokemusta.

Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hakijalle järjestetään valintakokeen yhteydessä kielitaitotesti. 

Hakijan soveltuvuus alalle
Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen hakeutuvien on hyvä ottaa huomioon, että
  • Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.
  • Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat vaikeuttaa opiskelua tai myöhemmin työelämässä selviytymistä.
  • Ala ei sovellu päihteiden väärinkäyttäjille.
  • Mahdollinen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa työhön sijoittumista.
Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos työssä oppimisessa tai opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä toimitaan alaikäisten parissa. Tiettyjen edellytysten täyttyessä voidaan opiskelijalta pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.

Lue lisää SORA-lainsäädännöstä.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena Laajasalon opistossa. Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäisiä oppimistehtäviä sekä työssäoppimista alan työpaikoilla. 

Valmistava koulutuksemme on joustavaa, jossa aiemmat opintosi, työkokemuksesi ja harrastuksesi otetaan huomioon.Meillä opitaan yhdessä ja käytännön työtä tekemällä!

Esimerkiksi monikulttuurisuusjakson toteuttamisessa hyödynnetään oppilaitoksessa olevien opiskelijoiden kulttuuritietämystä tekemällä yhteistyötä maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa. Yhteisessä projektissa Kaitojen (= Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto) monikulttuurisuusosaaminen sekä ohjaustaidot karttuvat ja maahanmuuttajat pääsevät käyttämään suomen kieltä autenttisessa tilanteessa sekä toimimaan oman kulttuurin asiantuntijoina.

Koulutukseen sisältyy ensiaputaitojen opiskelu EA1-tasolla sekä hygieniapassi.

TUTKINNON MUODOSTUMINEN

Ammattitutkinto koostuu seuraavista pakollisista osista
Ammatissa toimiminen
Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen
 
Valinnainen osa (vapaaehtoinen)
Yrittäjyys

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona

Tämä tarkoittaa, että ammattitaito arvioidaan todellisissa työtilanteissa ja toimintaympäristöissä esim. päiväkodeissa, peruskouluissa ja iltapäiväkerhoissa.Lisätietoa ja tutkinnon perusteet löytyvät sivuilta www.oph.fi/nayttotutkinnot sekä www.osaan.fi.

Missä tuleva työpaikka on?

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt toimivat ala- ja yläkouluissa, päiväkodeissa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa, vapaa-ajan toiminnassa sekä eri-ikäisten henkilökohtaisina avustajina.

Opintomaksu

Opintomaksu on 620,00€ + tutkintomaksu 58,00€
Opintomaksu maksetaan yleensä kahdessa erässä.

Kysy lisää

Heidi Alamiekkaoja
heidi.alamiekkaoja(ät)laajasalonopisto.fi  
p. +358 50 468 2487

Lue lisää

Opintomaksu
Opintojen rahoitus
Tietoa hakemisesta
Ilmoittaudu valintakokeeseen