Koulunkäynnin ohjaaja

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Koulutus on Sinulle, jos olet kiinnostunut ja soveltuva työskentelemään opetus- ja kasvatusalalla erilaisten ihmisten kanssa. Alalla tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, luovuutta sekä kykyä sopeutua vaihteleviin tilanteisiin. Hakijalta edellytetään ylioppilastutkintoa, ammatillista perustutkintoa tai peruskoulua ja alan työkokemusta. Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hakijalle järjestetään valintakokeen yhteydessä kielitaitotesti.

Hakijan soveltuvuus alalle
Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen hakeutuvien on hyvä ottaa huomioon, että
  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat vaikeuttaa opiskelua tai myöhemmin työelämässä selviytymistä
  • ala ei sovellu päihteiden väärinkäyttäjille
  • mahdollinen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa työhön sijoittumista
Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos työssä oppimisessa tai opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä toimitaan alaikäisten parissa. Tiettyjen edellytysten täyttyessä voidaan opiskelijalta pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.

Lue lisää SORA-lainsäädännöstä.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena Laajasalon opistossa. Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäisiä oppimistehtäviä sekä työssäoppimista alan työpaikoilla.

Valmistava koulutuksemme on joustavaa, jossa aiemmat opintosi, työkokemuksesi ja harrastuksesi otetaan huomioon.Meillä opitaan yhdessä ja käytännön työtä tekemällä!

Esimerkiksi monikulttuurisuusjakson toteuttamisessa hyödynnetään oppilaitoksessa olevien opiskelijoiden kulttuuritietämystä tekemällä yhteistyötä maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa. Yhteisessä projektissa Kaitojen (= Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto) monikulttuurisuusosaaminen sekä ohjaustaidot karttuvat ja maahanmuuttajat pääsevät käyttämään suomen kieltä autenttisessa tilanteessa sekä toimimaan oman kulttuurin asiantuntijoina.

Koulutukseen sisältyy ensiaputaitojen opiskelu EA1-tasolla sekä hygieniapassi.

TUTKINNON MUODOSTUMINEN

Ammattitutkinto koostuu seuraavista pakollisista osista
Ammatissa toimiminen
Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Valinnainen osa (vapaaehtoinen)
Yrittäjyys

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona

Tämä tarkoittaa, että ammattitaito arvioidaan todellisissa työtilanteissa ja toimintaympäristöissä esim. päiväkodeissa, peruskouluissa ja iltapäiväkerhoissa.Lisätietoa ja tutkinnon perusteet löytyvät sivuilta www.oph.fi/nayttotutkinnot sekä www.osaan.fi.

Missä tuleva työpaikka on?

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt toimivat ala- ja yläkouluissa, päiväkodeissa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa, vapaa-ajan toiminnassa sekä eri-ikäisten henkilökohtaisina avustajina.

 

Seuraava lukuvuosi:
20.8.2018–29.5.2019

Seuraavat valintakokeet:
14.6.2018 (täydennyshaku 9.8.)

Opintomaksu:
350 € 

ILMOITTAUDU VALINTAKOKEESEEN

Opintomaksut >
Opintojen rahoitus >
Tietoa hakemisesta > 

Kysy lisää
Marjukka Jokilahti
+358 504 681 736
marjukka.jokilahti@laajasalonopisto.fi

Ilmoittaudu Koulunkäynnin ohjaaja valintakokeisiin. 

ILMOITTAUDU