Yksityinen: Kasvatusalan linja aloittaa elokuussa

Ryhmän ohjaaminen, uuden oppiminen, toimiva vuorovaikutus, luokanopettajan ammatti… Kiinnostaako?

Kasvatusalan linjalta saat tietoja ja taitoja jotka auttavat sinua elämässäsi eteenpäin valitset sitten minkä ammatin tahansa. Tarjoamme myös valmennuksen opetusalan yliopistollisiin valintakokeisiin (VAKAVA)

Milloin?

Tulossa myös lukuvuoden kestävä koulutus 14.8.2017 – 1.6.2018

Kenelle?

Kasvatusalan linja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perehtyä kasvatustieteeseen. Erityisesti koulutus sopii luokanopettajiksi aikoville. Hyvän pohjan antaa ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet

Tavoitteena on antaa monipuolinen kuva ja käsitys kasvatusalan opinnoista ja suuntautumisvaihtoehdoista sekä valmiudet hakeutua jatko-opintoihin.

Keskeiset sisällöt

Opintovuoden aikana opiskellaan mm. psykologiaa, kehityspsykologiaa, erityispedagogiikkaa, mediakasvatusta, viestintää ja vaihtoehtopedagogiikkoja kuten Montessori-, Freinet- Steiner- ja Reggio Emilia -pedagogiikkoja. Keväällä valmistaudumme kasvatustieteen yliopistollisiin valintakokeisiin (VAKAVA). Koulutukseen kuuluu myös harjoittelua esiintymis- ja haastattelutilanteisiin sekä erilaisia ryhmätyöharjoituksia.

Opetuksen toteutus

Opetus toteutetaan lähiopintoina arkisin siten, että ohjattua opetusta päivittäin on keskimäärin viisi tuntia.

Opettajat

Opettajat ovat yliopisto-opintojen kautta pätevöityneitä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia, joilla on monipuolinen kokemus alan töistä.

Mitä opiston jälkeen?

Opintovuoden jälkeen opiskelijalla on käsitys kasvatusalalla toimimisen mahdollisuuksista ja valmiudet pyrkiä jatko-opintohin yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin tai vaihtohtopedagogiikkojen opintohin.

Opintomaksu

Lukuvuoden 2017-2018 opintomaksu on 3450,00€

Maksun voi suorittaa erissä.
Opintohin voi hakea opintotukea.

Kysy lisää

Marjukka Jokilahti
marjukka.jokilahti@laajasalonopisto.fi