Opintomaksut

KANSANOPISTOLINJOJEN OPINTOMAKSUT

Taide ja yhteiskunnallinen koulutus

 • kuvallinen viestintä ja graafinen suunittelu
 • laulusolisti
 • elokuva
 • kirjoittaja
 • pelituotanto
 • näyttelijäntyö II
 • tapahtumatuotanto
 • valtiotieteet
 • kasvatustiede

Opintomaksu on 3610 €.

Huom! Poikkeuksena yllä olevaan seuraavat:

Viestinnän linjat: (crossmedia-, lehti-, radio- ja urheilutoimittaja): Opintomaksu on 3685€ (sisältää maksun tarvikkeista, jotka jäävät opiskelijoille).

Näyttelijäntyö I -linja. Opintomaksu on 3670 € (sisältää Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintopistetodistuksen).

SUOMEA MAAHANMUUTTAJILLE

Jos opiskelijalle on tehty kotoutumissuunnitelma, johon sisältyy kotoutumiskoulutusta, opiskelumaksua ei peritä. Muilta opiskelijoilta peritään opintomaksu 650 €.

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPINTOMAKSUT

 • koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
 • suntio

Opintomaksu on 350 €. 

Lisätietoa opintomaksuista

Opintomaksun määrä riippuu opintolinjasta. Kansanopistolinjoilla opintomaksun osuus on suurempi kuin ammatillisilla linjoilla. Tämä johtuu siitä, että valtio tukee eri tavalla näiden opintojen järjestämistä. Kansanopistot saavat valtionosuutta koulutuksen järjestämiseen, mutta vasta opintomaksut tekevät koulutuksen järjestämisen mahdolliseksi. Kansanopistojen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa vaan edistää sille laissa ja ylläpitämisluvassa määriteltyjä tehtäviä.

Laajasalon opiston koulutustarjonnasta ammatillista koulutusta ovat koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto ja suntion ammattitutkinto. Kaikki muu koulutus on ns. vapaan sivistystyön koulutusta eli kansanopistolinjoja ja lyhytkursseja.

Opiston toimintaa ohjaa ja rahoitusta säätelevät

 • laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998)
 • laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998