Opintojen rahoitus

Opintoihin voi tietyin ehdoin hakea opintotukea, aikuiskoulusrahaa tai päätöstä TE-toimistosta työttömyysetuudella opiskelusta. Jos olet työnhakijana, voit tiedustella TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella menettämättä työttömyysetuutta.

Suurin osa Laajasalon opiston opiskelijoista saa opintotukea. Aikuiskoulutusrahan saamisen ehdot ovat tarkemmin rajatut. Monet opiskelijoista tekevät opintojen ohessa keikka- tai osa-aikatyötä.

Tutustu opintojen tukimuotoihin tarkemmin alla.

OPINTOTUKI

Kansanopistossa opiskeluun voit hakea toisen asteen opintoihin tarkoitettua opintotukea. Tuen määrä vaihtelee iän ja asumismuodon mukaan. Siihen vaikuttavat omat tulot ja joissain tapauksissa myös vanhempien tulot.

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Arvioi oma opintotukesi laskurilla.

  • Opintoraha 
    on kansanopistoissa enimmillään 246 €/kk.
  • Opintolaina
    on valtion takaama LAINA , jonka joudut maksamaan takaisin. Lainamäärä on 300 €/kk.
  • Asumislisä
    on enimmillään 201,60 €/kk. Oppilaitoksen asuntolassa asuvan opiskelijan asumislisä on 88,87 €/kk.

Kansanopisto-opintoihin saamasi opintotuki ei vähennä korkeakoulu- tai yliopisto-opintojen opintotukikuukausia.

Lue lisää opistotuesta KELA sivuilta.

OPISKELU TYÖTTÖMYYSETUUDELLA TUETTUNA

Jos olet työnhakijana, voit hakea TE-toimistosta päätöstä opiskella työttömyysetuudella. Myönteinen päätös edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä, muun muassa 25 vuoden ikää. Myönteisen päätöksen jälkeen opintojen ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea sekä ylläpitokorvausta. Huomaa, että TE-toimisto EI maksa opiskelumaksua.

Lue lisää

AIKUISKOULUTUSTUKI

Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu työelämässä yli kahdeksan vuotta olleille. Tiettyjen ehtojen täyttyessä Työllisyysrahasto (ent. Koulutusrahasto) voi myöntää aikuiskoulutustukea. Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen.

Laajasalon opistossa tutkintoon johtavia koulutuksia ovat koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto sekä suntion ammattitutkinto.

Selvitä Työllisyysrahastosta, onko sinulla mahdollisuutta saada aikuiskoulutustukea.

Lue lisää

MATKAKORTTIALENNUKSET

VR, Matkahuolto ja HSL myöntävät matkoista opiskelija-alennuksen tietyillä ehdoilla.

Esimerkiksi Helsingin seudun liikenne (HSL) on sitonut matkakorttialennuksen opintotukeen.
30 vuotta täyttäneiltä sekä kansanopiston vapaan sivistystyön linjoilla opiskelevilta edellytetään lisäksi Kelan myönteinen päätös opintotuen tai kuntoutusrahan saamisesta (opintotueksi hyväksytään opintoraha ja/tai valtion takaama opintolaina).

Lue tarkemmin (HSL)

Lue tarkemmin (VR/Matkahuolto)